Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0046-0002

Czasopismo

Prace Instytutu Lotnictwa

Tytuł artykułu

Nowa metoda wczesnego wykrywania i monitorowania kumulacji uszkodzeń stali konstrukcyjnych

Autorzy Socha, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New methods for early detection and monitoring of demage accumulation of structural steels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zasadniczą częścią prezentowanej rozprawy jest opis nowej metody badania kumulacji uszkodzeń sprężysto-plastycznych materiałów konstrukcyjnych poddanych obciążeniom cyklicznie zmiennym i możliwości jej wykorzystania do poprawy bezpieczeństwa i obniżenia kosztów eksploatacji konstrukcji. Opis ten jest poprzedzony w pierwszej części pracy wstępem i prezentacją wybranych badań autora dotyczących kumulacji uszkodzeń w prostym i złożonym stanie naprężenia. W drugiej części pracy zaprezentowano obecnie stosowane metody badania zjawiska degradacji materiałów konstrukcyjnych. Omówiono tradycyjnie stosowane w przemyśle metody określania trwałości materiału i wytrzymałości na zmęczenie. Dwa następne rozdziały zawierają opis wybranych modeli kumulacji uszkodzeń materiału oraz opis parametrów uszkodzenia definiowanych przez zmiany właściwości mechanicznych, właściwości fizycznych lub parametrów metalograficznych. Następny rozdział zawiera opis proponowanej metody pomiaru uszkodzenia materiału. Metoda ta opiera się na lokalnym pomiarze odkształceń niesprężystych gładkich próbek poddanych wahadłowym cyklom naprężenia. Podczas sterowanego naprężeniem testu o stałej amplitudzie mierzony jest lokalnie zakres odkształceń niesprężystych w cyklu obciążenia. Zmiana mierzonego zakresu odkształceń niesprężystych jest uważana za objaw postępującej degradacji badanego materiału. Analiza otrzymanych wyników badań pozwala na podział procesu degradacji na trzy fazy: stabilizacji odpowiedzi cyklicznej materiału, wzrost uszkodzenia struktury krystalicznej oraz propagację dominującego pęknięcia zmęczeniowego. Te trzy fazy oddziela moment nukleacji pierwszych uszkodzeń oraz uformowania pęknięcia dominującego. W kolejnym rozdziale opisana jest propozycja nowego rodzaju charakterystyki materiałów konstrukcyjnych - Krzywej Szybkości Kumulacji Uszkodzenia (KSKU). Krzywa ta przedstawia szybkość procesu degradacji materiału dD/dn jako funkcję amplitudy naprężenia. Na podstawie zaproponowanej charakterystyki (KSKU) została oszacowana trwałość trzech gatunków stali konstrukcyjnych poddanych obciążeniom o zmiennej amplitudzie. Rezultat oszacowania porównano z wynikami odpowiednich testów otrzymując bardzo dobrą zgodność. Względny błąd oszacowania nie przekracza 10%, co jest wynikiem znacznie lepszym niż uzyskiwany przy zastosowaniu tradycyjnego podejścia. Ostatni rozdział opisuje inne, bardzo ważne w praktyce inżynierskiej możliwości wykorzystania proponowanej metody badawczej: metodę pomiaru uszkodzenia materiału oraz metodę kalibracji nieniszczących metod badania uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych.
EN A new experimental method for the investigation of damage development in elastic plastic materials subject to oscillating load forms the essential part of this dissertation. Before the description of the method is given, a state-of-art for cumulative damage testing of structural materials is described. The first part of the dissertation consists of the in simple and complex stress state. In the following chapter review of methods used traditionally for the material damage investigations is given. The next two parts include review of selected cumulative damage models used for the life prediction and review of mechanical, physical and metallurgical damage parameters used for damage measurements. In the following paragraph the new method is presented. This method is based on the local observations of the inelastic strain of smooth specimens subject to oscillating, fully reversible load. The local changes of inelastic strain range during the tress-controlled, constant amplitude tests are considered to be manifestation of the material degradation process. Analysis of the obtained data allows dividing life of the investigated structural steel into three periods differing in damage rate. These periods are separated by crack nucleation and small crack coalescence (formation of dominant crack) moments. As the result, relations between crack nucleation or coalescence time and life of material were found for the range of applied stress amplitudes. In the next part new concept of Damage Progress Rate Curve (DPRC) is introduced. These curves were determined experimentally for three grades of structural steels used for high-pressure installations working in extreme service conditions. Damage Progress Rate Curve shows the rate of the degradation process dD/dn as a function of the stress amplitude. On the basis of experimentally determined Damage Progress Rate Curves, fatigue life was predicted for variable amplitude experiments performed on the three structural steels investigated. Results were found to be in very good agreement with the prediction in the range of applied stress amplitudes. Accuracy of the prediction is much better than using traditional, most popular approach (S-N curve and Linear Damage Rule). Last chapter describes other potential applications of the proposed method: semi-destructive measurement of the damage in structural components and calibration of the existing non-destructive methods of damage inspection. At the end of the dissertation short summary concerning the proposed method is given.
Słowa kluczowe
PL wczesne wykrywanie kumulacji uszkodzeń stali konstrukcyjnych   monitorowanie kumulacji uszkodzeń stali konstrukcyjnych  
EN early detection of damage accumulation of structural steels   monitoring of damage accumulation of structural steels  
Wydawca Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Czasopismo Prace Instytutu Lotnictwa
Rocznik 2007
Tom Nr 2 (189)
Strony 1--104
Opis fizyczny Bibliogr. 110 poz., wykr., wzory
Twórcy
autor Socha, G.
  • Laboratorium Badań Materiałowych, Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Instytut Lotnictwa, Warszawa
Bibliografia
[1] Wöhler A., Versuche ǖber die festigkeit der Eisenbahnwagenachsen, Zeitschrift für Bauwesen, 1860.
[2] Polska Norma PN-76/H-04325: Badania metali na zmęczenie – pojęcia podstawowe i ogólne wytyczne przygotowania próbek oraz przeprowadzenia prób.
[3] ASTM Standard E 466-96: Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Tests on Metallic Materials.
[4] ASTM Handbook vol. 19: Fatigue and Fracture, ASM International 1996.
[5] Poradnik Inżyniera: Mechanika, WNT, Warszawa 1968.
[6] ASTM Standard E 739-91: Standard Practice for Statistical Analysis of Linear or Linearized Stress-Life (S-N) and Strain-Life (e-N) Fatigue Data.
[7] IIW Fatigue Design Recommendations, XIII-1539-95/XV-845-95, March 1995.
[8] Manson S. S., Behavior of Materials Under Conditions of Thermal Stress, NACA TN-2933, National Advisory Commite for Aeronautics, 1954.
[9] Coffin L. F., A study of the effects of cyclic thermal stresses on a ductile metal, Trans. ASME, vol. 76, pp. 931-950, 1954.
[10] Enomoto N., On fatigue tests under progressive stress, Proc. ASTM, vol. 55, pp. 903-913, 1955.
[11] Feltner C. E., Morrow J. D., Microplastic strain hysteresis energy as a criterion for fatigue life, J. Basic Engn., Trans. ASME, vol. 83, 1961.
[12] Masing G., Eigenspannungen and Verfestigung beim Messing, Proc. 2nd Int. Congress of Applied Mechanics, Zurich, Orell Füssliverlag, pp. 332-335, 1926.
[13] Morrow J. D., Cyclic plastic strain energy and fatigue of metals, Internal Friction, Damping and Cyclic Plasticity, ASTM STP 378, pp. 45-84, 1965.
[14] Ellyin F., Kujawski D., An energy-based fatigue failure criterion, Microstructure and Mechanical Behavior of materials, Vol. 2, EMS West Midlands UK, pp. 541-600, 1986.
[15] Gołoś K., Ellyin F., Generalization of cumulative damage criterion to multilevel cyclic loading, Theor. Appl. Fract. Mech, vol. 7, pp. 169-176, 1987.
[16] Gołoś K., Ellyin F., A total strain energy density theory for cumulative damage, J. Pressure Vessel Technol., Trans. ASME, vol. 110, pp. 36-41, 1988.
[17] Kocańda S., Zmęczeniowe niszczenie metali, WNT Warszawa 1978.
[18] Palmgren A., Die Lebensdauer von Kugellagern, Verfahrenstechnik, Berlin, 1924, 68, pp. 339-341.
[19] Miner M. A., Cumulative damage in fatigue, Journal pf Applied Mechanics, 1945, pp. 67, A159-A164.
[20] Marco S. M., Starkey W. L., A concept of fatigue damage, Trans. of ASME, vol. 76, pp. 627-632, 1954.
[21] Langer B. F., Fatigue failure from stress cycles of varying amplitude, ASME Journal of Applied Mechanics, vol. 59, pp. A160-A167, 1937.
[22] Paris P. C., Gomez M. P., Anderson W. L., A rational analytical theory of fatigue, The trend in Engineering, vol. 13, pp. 9-14, Univ. Of Washington, Seatle 1961.
[23] Polska Norma PN-84/H-04333: Metale-Metoda badania prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia.
[24] ASTM Standard E647-95a: Standard Test Method for Measurement of Fatigue Crack Growth Rates.
[25] Socha G., Experimental investigations of fatigue cracks nucleation, growth and coalescence in structural steel, Int. Journal of fatigue, pp. 139-147, vol. 25/2, 2003.
[26] Socha G. Prediction of the Fatigue Life on the Basis of Damage Progress Rate Curves, Int. Journal of Fatigue, pp. 339-347, vol. 26/4, 2004.
[27] Wheeler 0. E., Spectrum loading and crack growth, ASME Journal of Basic Engineering, D94 (1), pp. 181-186, 1972.
[28] Ibrahim M. F. E., Miller K. J., Damage accumulation during initiation and short crack growth regimes, Fatigue of Engineering Materials and Structures, vol. 4 (3), pp. 263-277, 1981.
[29] Vasek A., Polak J., Low cycle fatigue damage accumulation in Armci-iron, Fatigue of Engineeribg Materials and Structures, vol. 14 (2-3), 193-204, 1991.
[30] Bennett J. A., A study of the effect of fatigue stressing on X4130 steel, Proc. ASTM, vol. 46, pp.693-771, 1946.
[31] Corten H. T., Dolon T. J., Cumulative fatigue damage, Proc. Of the Int. Conf. on Fatigue of metals, Institution of mechanical Engineering and American Society of Mechanical Engineers, pp. 235-246, 1956.
[32] Freudenthal A. M., Heller R. A., On stress interaction in fatigue and a cumulative damage rule, Journ. of Aerospace Sciences, vol. 26 (7), pp. 431-442, 1956.
[33] Manson S. S., Nachtigall A. J. Feche J. C., A proposed new relation for cumulative fatigue damage in bending, Proc. ASTM, vol. 61, pp. 679-692, 1961.
[34] Hashin Z., Rotem A., A cumulative damage theory of fatigue failure, Materials Science and Engineering, vol. 34 (2), pp 147-160, 1978.
[35] Subramanyan S., A cumulative damage rule based on the knee point of the S-N curve, Journ. Engn. Mater. Technol., Trans. ASME, vol. 98, pp. 316-322, 1976.
[36] Kujawski D., Ellyin F., A cumulative damage theory of fatigue crack initiation and propagation, Int. Journ. of Fatigue, vol. 6 (2), pp. 83-88, 1984.
[37] Bui-Quoc T., Cyclic stress, strain and energy variations under cumulative damage tests in low cycle fatigue, Journal of Testing and Evaluation, ASTM, vol. 1 (1), pp. 58-64, 1973.
[38] Radhakirshnan V. M., Cumulative damage in low-cycle fatigue, Experimental mechanics, vol. 18 (8), pp. 292-296, 1978.
[39] Radhakirshnan V. M., An analysis of low cycle fatigue based on hysteresis energy, Fatigue of Engineer Materials and Structures, vol. 3, pp. 75-84, 1980.
[40] Kliman V., Fatigue life prediction for a material under programmable loading using the cyclic stress-strain properties, Materials Science and Engineering, vol. 68 (1), pp. 1-10, 1984.
[41] Kliman V., Bily M., Hysteresis energy of cyclic loading, Materials Science and Engineering, vol. 68, pp. 11-18, 1984.
[42] Kachanov L. M., Introduction to Continuum Damage Mechanics, Martinus Nijhoff, The Netherlands, 1986.
[43] Murakami S., Progress of continuum damage mechanics, JSME Int. J., vol. 30, pp. 701-10, 1987.
[44] Rabotnov Y. N., Creep Problems in Structural Members, North-Holland, Amsterdam 1969.
[45] Lemaitre J., A Course on Damage Mechanics, Springer Verlag, 1996.
[46] Lemaitre J., Chaboche J. L., Aspect phenomenologique de la rupture par endommagement, Journal Mechanique Appliquee, vol. 2 (3), pp. 317-365, 1978.
[47] Wu Zinxue, Short fatigue crack parameters describing the lifetime of unnotched steel specimens. Int. Journal of Fatigue, pp. 363-369, vol. 23, 2001.
[48] Cheng Y. S., Huang Y., Measurement of Continuous Damage Parameter, Engineering Fracture Mechanics, vol. 31 (6), pp. 985-992, 1988.
[49] Piechnik S., Pachla H., Law of Continuous Damage Parameter for Non-Ageing Materials, Engineering Fracture Mechanics, vol. 12, pp. 199-209, 1979.
[50] Chaboche J. L., A Differential Law for Nonlinear Cumulative Fatigue Damage, Materials and Building Research, Paris Institut Technique Du batiment Et Des Travaus Publies, Annales de l’ITBTTP, HS No 39, pp. 117-124, 1977.
[51] Lemaitre J., Plumtree A., Application of Damage Concepts to Predict Creep-Fatigue Failures, Journal of Engineering Materials and Technology, ASME, vol. 110, pp. 284-292, 1979.
[52] Azari Z., Lebienvenu M., Pluvinage G., Functions of damage in low-cycle fatigue, Advances in Fracture Research (ICF 6), vol. 3, pp. 1815-1821, Pergamon Press, Oxford 1984.
[53] Żuchowski R., Specific Strain Work as Both Failure Criterion and Material Damage Measure, Res Mechanica, vol. 27 (4), pp. 309-322, 1989.
[54] Henry D. L., A Theory of Fatigue Damage Accumulation in Steel, Transactions of ASME, vol. 77, pp. 913-918, 1955.
[55] Lemaitre J., Dufailly J., Damage Measurements, Engineering Fracture Mechanics, vol. 28 (5, 6), pp. 643-661, 1987.
[56] Pluvinage G., Raguet M. N., Physical and Mechanical Measurements of Damage in Low-Cycle Fatigue: Applications for Two-Level Tests, Fatigue Mechanisms: Advances in Quantative measurement of Physical Damage, ASTM STP 811, American Society for American Society for Testing and materials, pp. 139-150, 1983.
[57] Taira S., X-ray-Diffraction Approach for Studies on Fatigue and Creep, Experimental Mechanics, vol. 13, pp. 449-463, 1973.
[58] Green R. E., Duke J. C., Ultrasonic and Acoustic Emission Detection of Fatigue Damage, International Advances in Nondestructive Testing, vol. 6, pp. 125-127, Gordon and Breach Science Publishers 1979.
[59] Visweswaran R., Krishnakumar R., Pranesh M. R., Prabhakar O., Damage Curve Approach in Fatigue Using Acoustic Emission Technique, Advances in Fracture Research-ICF7, pp. 1341-1348, Pergamon Press, Oxford 1989.
[60] Kukla D., Dietrich L., Socha G., Kurzydłowski K. J., Manaj W., Niszczące badania degradacji zmęczeniowej stali Cr-Mo, Dozór Techniczny, 2003.
[61] Pleshakow V. V., Filinov V. V., Sokolik A. I., Evaluation of the Level of Fatigue Damage Cumulation in the Surface Layer of High-Strength Steels, Strength of Materials, vol. 19 (6), pp. 817-821, 1987.
[62] Jilken L., Backlund J., Electromagnetic Detection of Low-Cycle Fatigue, Mechanisms of Deformation and Fracture, pp. 97-103, Pergamon press, Oxford 1979.
[63] Wilkenfeld J., John J., Positrons as a Nondestructive Probe of Damage in Structural Materials, Nondestructive Evaluation of Materials, pp. 479-503,Plenum Press, New York, NY, 1976.
[64] Lynn K. G., Byrne J. G., Positron Lifetime Studies Made in Fatigue Damaged AISI 4340 Samples, Metallurgical Transactions, vol. 7A, pp. 604-606, 1976.
[65] Machalin E. S., Dislocation Theory of the Fatigue of Metals, N. A. C. A. Report 929, 1949.
[66] Li C., Qian Z., Li G., The Fatigue Damage Criterion and Evolution Eqation Containing Material Microparameters, Engineering Fracture Mechanics, vol. 34 (2), pp. 435-443, 1989.
[67] Davidson D. L., Lankford J., Fatigue Crack Tip Plastic Strain in High-Strength Aluminum Alloys, Fatigue of Engineering Materials and Structures, vol. 3 (4), pp. 289-303, 1980.
[68] Inoue T., Hoshide T., Yoshikawa Y., Kimura Y., A Damage Mechanics Approach to Crack Initiation in Polycristalline Copper Under Multiaxial Low-Cycle Fatigue, Mechanical Behaviour of Materials-V, Proceedings of 5th International Conference, vol. 1, pp. 651-659, Pergamon Press, 1987.
[69] Cordero L., Ahmadieh A., Mazumdar P.K., A Cumulative Fatigue Damage Formulation for Persistent Slip Bands type Materials, Scripta Metallurgica, vol. 22, pp. 1761-1764, 1988.
[70] Ma B. T., Laird C., Overview of Fatigue Behavior in Coper Single Crystals, część I-V, Acta Metallurgica et Materialia, vol. 37 (2), pp. 325-379, 1989.
[71] Polak J., Liskutin P., Nucleation and Short Crack Growth in Fatigued Polycrystalline Copper, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, vol. 13, pp. 119-133, 1990.
[72] Cottrell A. H., Dislocations and plastic flow in crystals, Oxford at tha Clarendon Press, 1953.
[73] Lillbacka R., Ekh M., Johnson E., Runesson K, Fatigue Crack Initiation Based on Simulations at the Mesoscopic Scale, Fatigue and Durability Assesment of Materials, Components and Structures, Proceedings of Fatigue 2003 Conference, pp. 475-484, EMAS 2003.
[74] Socha G., Dietrich L., Samocentrujący uchwyt do mocowania przedmiotów zaopatrzonych we współosiowe gwintowane końcówki, Zgłoszenie Patentowe P 359 944.
[75] L. Dietrich, Z. L. Kowalewski, M. Śliwowski, G. Socha, Charakterystyka cyklicznych własności stopu aluminium na podstawie badań w złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT, 29/1994.
[76] Z. L. Kowalewski, M. Śliwowski, G. Socha, Określanie cyklicznych właściwości stali 18G2A na podstawie krzywych szkieletowych dla płaskiego stanu naprężenia, Prace IPPT, 32/1994.
[77] Miller K. J., An experimental linear cumulative-damage law, Journal of Strain Analysis, vol. 5 (3), pp. 177-184, 1970.
[78] Socha G., Dietrich L., Sposób określania stopnia uszkodzenia materiału konstrukcyjnego wywołanego obciążeniami eksploatacyjnymi, Zgłoszenie Patentowe P 359 943.
[79] Sobczyk K., Spencer B. F. Jr., Stochastyczne modele zmęczenia materiałów, WNT, Warszawa 1992.
[80] Kaufman E. N. (editor), Characterization of Materials, vol. 1 and 2, John Willey & Sons, Hoboken, New Jersey 2003.
[81] Szala J., Hipotezy sumowania uszkodzeń zmęczeniowych, Wydawnictwa uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1998.
[82] Broek D., Elementary Engineering Fracture Mechanics, M. Nijhoff, Boston 1982.
[83] Final Report of Metallurgical, Mechanical and Fatigue Tests on Small Scale Samples EU project BE96-3932, Helsinki University of Technology, 1998.
[84] Morrow J. D., Cycle plastic strain energy and fatigue of metals, Internal friction, damping and cyclic plasticity, ASTM STP 378, pp. 45-84, Philadelphia PA, 1965.
[85] Halford G. R., The energy required for fatigue, Journ. of Materials, 1 (1), pp. 3-18, 1966.
[86] Chu C. C., Multiaxial fatigue life prediction method in the ground vehicle industry, Intern,. Journ. of Fatigue, Vol. 19, Supp. No 1, pp. 5325-5330, 1997.
[87] Goswami T., Low cycle fatigue life prediction - a new model, Intern. Journ. of Fatigue, Vol. 19, No 2, pp. 109-113, 1997.
[88] Albert W. J. A., Uber Triebsele am Harz, Archiv fur Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Huttenkunde, Bd. 10, 1837, pp. 215-234.
[89] Szczepiński W., On the effect of plastic deformation on yield condition, Arch. Mech., Stos., 15, 2, 1963, pp. 257-296.
[90] Dietrich L., Turski K., Waniewski M., Dziankowski Z., Kiryk R., Technika badań właściwości mechanicznych materiałów w złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT, 34/1994, Warszawa 1994.
[91] G. Socha, Influence of Recovery on Plastic Anisotropy of Metals. Engng. Trans., 45, 2, pp. 181-189, 1997.
[92] Ziegler H., A modification of Prager’s hardening rule, Quarterly of Applied Mathematics, vol. 17, nr 1, 1959.
[93] Antoun T., Seaman. I.„ Curran D. R. , Kanel G. I., Razorenov S. V., Utkin A. V., Spall Fracture, Springer–Verlag, New York, 2003.
[94] Thomson W., On the Dynamical Theory of Heat, Transactions, Royal Society of Edinbourgh, 1953, 20, pp. 261-288.
[95] Haldorsen L. M., Thermoelastic Stress Analysis System Developed for Industrial Applications, Ph. D. Thesis, Aalborg University, May 1998.
[96] http: \ \ www.gpm.com
[97] http: \ \www.dantecdynamics.com
[98] Menzel, M. Ekh, K. Runesson and P. Steinmann , A framework for multiplicative elastoplasticity with kinematic hardening coupled to anisotropic damage, Int. Journ. of Plasticity, pp. 397-434, Vol. 21, Issue 3, 2005.
[99] Göran Johansson, Magnus Ekh and Kenneth Runesson, Computational modeling of inelastic large ratcheting strains, Int. Journ. of Plasticity, pp. 955-980, Volume 21, Issue 5, 2005.
[100] Michael BrUnig and Sabine Ricci, Nonlocal continuum theory of anisotropically damaged metals, Int. Journ. of Plasticity, pp. 1346-1382, Volume 21, Issue 7, 2005.
[101] Nicola Bonora, Domenico Gentile, A. Pirondi and Golam Newaz, Ductile damage evolution under triaxial state of stress: theory and experiments, Int. Journ. of Plasticity, pp. 955-980, Volume 21, Issue 5, 2005.
[102] Pirondi, N. Bonora, D. Steglich, W. Brocks and D. Hellmann, Simulation of failure under cyclic plastic loading by damage models, Int. Journ. of Plasticity, pp. 2146-2170, Volume 22, Issue 11, 2006.
[103] Gary R. Halford, Cumulative fatigue damage modelling - crack nucleation and early growth, Int. J. Fatigue, vol. 19, Supp. No 1, pp. 253-260, 1997.
[104] Yoshikazu Nakai, Seiichirou Fukuhara, Kenji Ohnisji, Observation of fatigue damage in structural steel by scanning atomic force microscopy, Int. J. Fatigue, vol. 19, Supp. No 1, pp. 223-236, 1997.
[105] V. Moorthy, B. K Choudhary, S. Vaidyanathan, T. Jayakumar, K. Bhanu Sankara Rao, Bladev Raj, An assessment of low cycle fatigue damage using magnetic Barkhausen emission in 9Cr-1Mo ferritic steel, Int. J. Fatigue, vol. 21, pp. 263-269, 1999.
[106] V. T. Troshchenko, V. I. Dragan, S. M. Semenyuk, Fatigue damage acumulation in aluminium and titanium alloys subjected to block program loading under conditions of stress concentration and fretting, Int. J. Fatigue, vol. 21, pp. 271-279, 1999.
[107] De-Guang Shang, Wei-Xing Yao, A nonlinear damage cumulative model for uniaxial fatigue, Int. J. Fatigue, vol. 21, pp. 187-194, 1999.
[108] G. La rosa, A. Risitano, Thermographicmethodology for rapid determination of the fatigue limit of materials and mechanical components, Int. J. Fatigue, vol. 22, pp. 65-73, 2000.
[109] Norbert G. H. Meyendorf, Henrik Rosur, Victoria Kramb, Shamachary Sathish, Thermo-acoustic fatigue characterizition, Ultrasonics, pp. 427-434, vol. 40, 2002.
[110] P. Davoli, A. Bernasconi, M. Filippini, S. Foletti, I. V. Papadopoulos, Independence of the torsional fatigue limit upon a mean shear stress, Int. J. Fatigue, vol. 25, pp. 471-480, 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0046-0002
Identyfikatory