Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0033-0020

Czasopismo

Prace Instytutu Lotnictwa

Tytuł artykułu

Starty i lądowania na ograniczonej wielkości lądowiska po awarii napędu

Autorzy Głaz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Take-off and landing on a limited size landing ground following a power failure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obiektem badań jest śmigłowiec Mi-2 plus, dla którego należy opracować technikę sterowania po awarii napędu w czasie wykonywania "pionowych " startów i lądowań na krótkich lądowiskach. Do punktów krytycznych, które należy przeanalizować w badaniach techniki wykonania startów i lądowań na ograniczonym lądowisku należą, przede wszystkim, problem przelotu przez pierścień wirowy oraz problem występowania strefy H-V. Należy wziąć także pod uwagę występowanie przeszkód na terenie lądowiska (zakłada się wysokość przeszkód do około 20 m). W opracowaniu zostały zamieszczone symulacje obliczeniowe sterownia śmigłowcem Mi-2 plus po awarii silnika (dla różnych wysokości wystąpienia awarii). Przedstawiono sposób sterownia pochyleniem kadłuba oraz wartością kąta skoku ogólnego pozwalający na uzyskanie określonych trajektorii lotu. Zamieszczono również niektóre wyniki z prób w locie przeprowadzonych w PZL Świdnik S.A. Na podstawie przeprowadzonych symulacji i badań lotnych stwierdzono, iż istnieje możliwość bezpiecznego wykonania manewrów "pionowych " startów i lądowań.
EN The object of the tests is the Mi-2 Plus helicopter, for which a method of controlling the helicopter after a power failure during vertical take-off and landing on short landing ground should be designed. The problems of flight through the vortex ring and occurrence of the H-V zone belong to the critical points, which should be analyzed in tests of the method of take-off and landing on a short landing ground. The occurrence of obstacles on the area of the landing ground should also be taken into account (the height of the obstacles is assumed to be up to around 20m). In the development of the tests, numerical simulations of controlling the Mi-2 Plus helicopter after engine failure (for varying height at which the failure took place) were included. A method of control through the inclination of the fuselage as well as the value of the rotor tilt angle, which allows for certain flight trajectories to be obtained, was introduced. Included also were certain results from flight tests carried out at PZL Świdnik S.A. On the basis of the simulations performed and flight tests, it was decided that there exists a possibility of safely performing "vertical" take-off and landing manoeuvres.
Słowa kluczowe
PL start   lądowanie   lądowisko   awarie napędu  
EN take-off   landing   power failure  
Wydawca Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Czasopismo Prace Instytutu Lotnictwa
Rocznik 2006
Tom Nr 1-2 (184-185)
Strony 119--122
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Głaz, M.
  • PZL Świdnik S. A.
Bibliografia
[1] Szumański K.: Teoria i badania śmigłowców w ujęciu symulacyjnym. Badania śmigłowców. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa 1997.
[2] Padfield Gareth D.: Dynamika lotu śmigłowców. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1998.
[3] Opis programu komputerowego do obliczania charakterystyk startów lądowań. Opracowanie nr BO-84/88, Dział OKS-9, Zakład Rozwoju i Wdrożeń, PZL Świdnik S. A.
[4] Symulacja obliczeniowa sterowania śmigłowcem Mi-2 Plus po awarii jednego silnika w czasie startów i lądowań na krótkich lądowiskach. Opracowanie nr BO-65/04/1, Dział OKŚ-9, Zakład Rozwoju i Wdrożeń, PZL Świdnik S. A.
[5] Sprawozdanie z prób konstruktorskich śmigłowca Mi-2 Plus w celu określenia mocy niezbędnej w opadaniu pionowym oraz oceny możliwości wykonania startów pionowych. Opracowanie Nr 1LSP-50/042/1 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S. A. Zakład Rozwoju i Wdrożeń Wydział Prób.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0033-0020
Identyfikatory