Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0031-0018

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Wykorzystanie entropii i odchyleń standardowych detali wysokoczęstotliwościowych dyskretnej transformacji falkowej w detekcji zakłóceń występujących w sieciach elektroenergetycznych oraz ich implementacja na procesorze sygnałowym

Autorzy Górecki, K.  Mroczka, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Utilization of entropies and standard deviations of high frequency details of discrete wavelet transformation in detection of disturbances in power system and the implementaion on digital signal processor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wykorzystanie entropii i odchyleń standardowych detali wysokoczęstotliwościowych dyskretnej, diadycznej transformacji falkowej w detekcji i lokalizacji zakłóceń w sygnale elektroenergetycznym. Przedstawiono w jaki sposób można dokonać separacji i rekonstrukcji wybranych zakłóceń z sygnału na podstawie wyników obliczeń różnych entropii i odchylenia standardowego. Metody te zaimplementowano na zmiennoprzecinkowym procesorze sygnałowym i wykonano analizę pod kątem wykorzystania w systemach do pomiaru jakości energii elektrycznej pracujących w czasie rzeczywistym.
EN The utilization of entropy and standard deviations of high frequency details of dyadic discrete wavelet transform in detection and localization disturbances in power signal was presented in this article. The manner of separation and reconstruction of selected disturbances from signal on the basis of calculations results of different entropies and standard deviations was introduced. These methods was implemented on floating point digital signal processor and the analysis from application in power quality measurement systems working on-line point of view was made.
Słowa kluczowe
PL dyskretna transformata falkowa   dekompozycja falkowa   entropia sygnału   jakość energii elektrycznej  
EN discrete wavelet transformation   wavelet decomposition   power quality  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2006
Tom R. 52, nr 10
Strony 66--69
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., wykr., wzory
Twórcy
autor Górecki, K.
autor Mroczka, J.
  • Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska, krzychog@po.opole.pl
Bibliografia
[1] PN-EN 50160: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.
[2] PN-EN 61000-4-7:1998: Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badań i pomiarów - Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń.
[3] T. J. Bałasiewicz: Falki i aproksymacje. Warszawa 2000, WNT.
[4] C. K. Chui: An Introduction to wavelets. San Diego. 1992, Academic Press, 49-60.
[5] T. P. Zieliński: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Kraków, 2002, Wydział EAIiE AGH, 439-451.
[6] O. Poisson, P. Rioul, M. Meunier: new signal processing tools aplied to power quality analysis. IEEE Transactions on Power Delivery. Vol. 14, April 1999, No 2, 561-566.
[7] A. D. Poularikas: Transforms and applications handbook. Huntswville. 1996, IEEE Press, 747-795.
[8] A. M. Gaouda, M. M. A. Salama, M. R. Sultan: Automated Recoginition System for classifing and quantifying The Electric Power Quality. Proceedings of 8th International Conferance on Harmonics and Quality of Power. Athens, Greece, Ocrober 14-16, 1998, 244-248.
[9] T. P. Zieliński: Wavelet transform applications in Instrumentation and measurement: tutorial & literature survey. Metrology and Measurement Systems, vol. XI, no 1, str. 61-101, 2004.
[10] L. Angrisani, P. Daponte, M. D’Apuzzo: A method for the automatic detection and measurement of transients. Measurement. 1999, Vol. 25, 19-30.
[11] A. M. Gaouda, M. M. A. Salama, M. R. Sultan, A. Y. Chakhani: Power Quality and Detection and Classification Using Wavelet-Multiresolution Signal Decomposition. IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 14, no 4, October 1999, p. 1469-1476.
[12] N. S. D. Brito, B. A. Souza, F. A. C. Pires: Daubechies wavelets in Quality of Electrical Power. Proceedings of Power. Proceedings of 8th International Conference on Harmonics and Quality of Power. Athens, Greece, October 14-16, 1998, 511-515.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0031-0018
Identyfikatory