Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0030-0028

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Dokładność mostka rezystancyjnego jako czwórnika. Część 1 Wzory podstawowe miar transmitancji

Autorzy Warsza, Z. L. 
Treść / Zawartość http://www.pak.info.pl/index.php?menu=menu&idMenu=16
Warianty tytułu
EN Accuracy of resistance bridge as twoport. Part 1 Basic Equations of Transmittance Measures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Po krótkim wprowadzeniu, dla układu czterozaciskowego o zmiennych rezystancjach wewnętrznych pracującego jako czwórnik podano schemat zastępczy w postaci układu mostkowego 4R. Wyznaczono parametry jego równań impedancyjnych i zależności prądowo-napięciowej transmitancji rozwarciowej jako funkcji zmiennych rezystancji ramion w wartościach bezwzględnych i względnych oraz miary dokładności tej transmitancji, tj. jej błędy bieżące, graniczne i miary losowe średniokwadratowe (błędy przypadkowe lub niepewności pomiarowe). Zestawiono je w kolumnie a) tabeli 1. W kolumnie b) tej tabeli dla porównania zamieszczono miary transmitancji napięciowej mostka. Podsumowano wyniki pracy i dołączono bibliografię.
EN After short introduction the equivalent scheme and equations of the four terminal (4T) network of variable resistances working as twoport X, i.e. the four-arm resistance bridge (4R), is given. Its open circuit current to voltage transmittance, as function of independently variable bridge arm resistances expressed in absolute and relative values is presented. Formulas of its accuracy measures, i.e. instantaneous and limited systematic errors and mean square random measures (errors or uncertainties) are obtained and put in column a) of Table 1. They could be compared with measures of bridge voltage transmittance given in the column b). Summary and basic literature is included.
Słowa kluczowe
PL dokładność mostka rezystancyjnego   mostek rezystancyjny jako czwórnik   wzory podstawowe miar transmitancji  
EN accuracy of resistance bridge   twoport   basic equations of transmittance measures  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2006
Tom R. 52, nr 9 bis
Strony 193--197
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Warsza, Z. L.
  • Polskie Towarzystwo Metrologiczne, Warszawa, ZLW@OP.pl
Bibliografia
[1] Sawicki J. Skalowanie i dokładność mostka odchyłowego. Archiwum Elektrotechniki t. X, z. 1 1961 s. 189.
[2] Karandiejew K. B.: Pomiary elektryczne metodami mostkowymi i kompensacyjnymi. (tłum. oryginału rosyjskiego z 1963r.) Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1969
[3] Zakrzewski J.: Error Propagation in the Interface Electronics for Passive Sensors. Politechnika Śląska, Gliwice 2001 Internet
[4] Warsza Z. L.: Pomiary wieloparametrowe mostkami rezystancyjnymi o różnym prądowym zasilaniu (1). Pomiary Automatyka Robotyka 7/8 2003, s. 5-11.
[5] Warsza Z.: Rezystancyjny mostek jednoprądowy w pomiarach dwuparametrowych, cz. 1. Pomiary Automatyka Kontrola 12/2003, wkładka s V-VIII.
[6] Warsza Z. L.: Właściwości i nieznane zależności mostka rezystancyjnego 4-T jako czwórnika. Pomiary Automatyka Robotyka 10, 2004, s. 9-15.
[7] Warsza Z. L.: Zastosowanie prądowo zasilanego mostka rezystancyjnego w pomiarach dwuparametrowych (2D). Elektronika (wkładka Technika Sensorowa) część 1 nr 12 2004 s. 84–87, część 2 nr 1 2005 s. 63-68.
[8] Warsza Z. L.: Immitancyjne układy czterobiegunowe (4T) w pomiarach wieloparametrowych. Monografia, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, W-wa 2004.
[9] Warsza Z. L.: Unbalanced DC bridges - part 127 Handbook of Measuring Systems Design, ed. by P. Sydenham and R. Thorn, 2005 Jon Wiley & Sons, Ltd., Chichester UK
[10] Warsza Z. L.: Miary dokładności rezystancyjnego mostka jako czwórnika typu X w pomiarach wieloparametrowych Części (1) i (2) Materiały XIII Międzynarodowego Seminarium Metrologów, Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej nr 223 seria Elektrotechnika nr28, s. 213-236, 2005.
[11] Warsza Z.: Miary dokładności parametrów zewnętrznych czwórnika typu X o zmiennych rezystancjach. Elektronika 2006 Część 1 nr 2 s. 45-52, Część 2 nr 3 s. 49-53.
[12] Warsza Z.: Miary dokładności pomiarów mostkiem z czujnikiem o rezystancji zmiennej w dużych granicach. Materiały Konferencji PPM 06 „Podstawowe Problemy Metrologii”, oddz. PAN w Katowicach, seria: Konferencje nr 11 2006, s. 213-224
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0030-0028
Identyfikatory