Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0030-0017

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Próba porównania metod optymalizacji parametrycznej stosowanych w badaniach symulacyjnych korekcji błędu dynamicznego metodą "w ciemno"

Autorzy Nalepa, J. 
Treść / Zawartość http://www.pak.info.pl/index.php?menu=menu&idMenu=16
Warianty tytułu
EN Comparison of parametric optimization methods used in the simulation of the "blind" dynamic error correction method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyniki badań symulacyjnych, których celem było określenie zakresu stosowalności korekcji dynamicznej pomiaru metodą "w ciemno", wykazały, że skuteczność korekcji w zasadniczym stopniu zależy od jakości identyfikacji parametrycznej, która jest jednym z etapów procesu korekcji. Badania symulacyjne, których wyniki zamieszczono w niniejszej pracy, przeprowadzano w różnych językach: GODYS , SIMULINK i MATLAB. Wykonywanie podobnych eksperymentów symulacyjnych w różnych językach miało na celu porównanie stosowanych w nich metod optymalizacji. Najwyższe wartości skuteczności korekcji, przy identyfikacji nie więcej niż sześciu parametrów, uzyskiwano w badaniach prowadzonych w językach GODYS i SIMULINK, gdzie stosowana jest metoda optymalizacji - Monte Carlo.
EN In the paper selected simulation results of the area of applicability of the 'blind' dynamic error correction method have been presented. By "applicability" the numerical expression of the correction effectiveness is understood. This effectiveness is measured for different dynamics parameters of the considered measurement channels. The preliminary results confirmed, that the effectiveness mainly relies on quality of the parametric identification, which is one of the stages of the correction process. The simulations have been conducted in different simulation environments, including GODYS, SIMULINK, and MATLAB. This allowed for the actual comparison of different optimization methods used in these environments. The highest values of the correction effectiveness, where no more than six parameters were identified, have been achieved in the experiments in GODYS and SIMULINK environments, where the Monte Carlo optimization method is used.
Słowa kluczowe
PL metody optymalizacji parametrycznej   badanie symulacyjnych korekcji błędu dynamicznego metodą "w ciemno"   próba porównania  
EN comparison of parametric optimization methods   simulation of the "blind" dynamic   error correction method  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2006
Tom R. 52, nr 9 bis
Strony 155--157
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Nalepa, J.
  • Zaklad Metrologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] J. Nalepa: „Ocena skuteczności korekcji błędu dynamicznego metodą 'w ciemno' - badania symulacyjne toru inercyjnego pierwszego rzędu” Materiały XI Sympozjum „Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych”, Krynica, 2001, pp. 167-173.
[2] J. Nalepa: „The ‘Blind’ Dynamic Error Correction Method – Simulation Study For the First-and Second-Order Measurement Channel”, Measurement Science Review – Journal of Institute Of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2002, vol. 2, Section 1 pp. 33-42.
[3] J. Nabielec, J. Nalepa: „The ‘Blind’ Method of Dynamic Error Correction for Second Order System” , Proceedings of XVII IMEKO World Congress, Dubrownik 22-27 czerwiec 2003, pp. 841-846.
[4] J. Nalepa: „Correction of Dynamic Error by the „Blind” Method. A Differential Algorithm Simulation Study”, Proceedings of 10th IMEKO TC7 International Symposium on Advances of Measurement Science, Saint-Petersburg, Russia, 30.06-2.07. 2004, vol. 1, pp. 109-114.
[5] J. Nalepa: „Wstępne badania symulacyjne algorytmu różnicowego korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” dla torów pomiarowych o niestacjonarności typu okresowego” Materiały XV Sympozjum „Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych”, Krynica, 18-22. 09. 2005, str. 45-52.
[6] J. Kuraś, J. Lembas, M. Skomorowski: Wstęp do symulacji komputerowej systemów ciągłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 732, Kraków 1995.
[7] MATLAB & SIMULINK for Windows - User's Guide; The MathWorks, Inc.
[8] J. Nabielec, J. Nalepa: “A Simulation Investigation of Differential Algorithm for the “Blind Correction” of Dynamic Error in Measuring Channels with Periodic Nonstationarity”, Proceedings of XVIII IMEKO World Congress, Rio de Janeiro, 2006, w druku.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0030-0017
Identyfikatory