Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0029-0008

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

System pomiarowy do oceny zawartości biokomponentów w paliwach przy wykorzystaniu metody spektrofotometrii w podczerwieni

Autorzy Polińska, A. 
Treść / Zawartość http://www.pak.info.pl/index.php?menu=menu&idMenu=16
Warianty tytułu
EN Measurement system for determine the content of biocomponents of diesel energines fuels used infrared absorption spectroscopy IR
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiony został system pomiarowy do oceny zawartości biokomponentów w postaci estrów metylowych kwasów karboksylowych oleju rzepakowego (RME - Rapeseed oil Methyl Ester) w oleju napędowym. Zgodnie z obowiązującymi normami zastosowana została metoda spektrofotometrii w podczerwieni IR. Do oceny ilościowej wykorzystano prawo Lamberta-Beera. Do uzyskania analitycznej długości fali 5,73 Μm (v = 1744cm-1) zastosowane zostały filtry wąskopasmowe. Przedstawiona została analiza wyników pomiarów przeprowadzonych w zaproponowanym systemie.
EN The paper presents analysis of the measurement results of the content of biocomponents - rapeseed oil methyl esters (RME) (palmitic acid methyl ester, stearic acid methyl ester, oleic acid methyl ester, linoleic acid methyl esters and (alpha) linoleic acid methyl ester) in diesel oil. Up to mandatory standard as a method of analysis concentration RME of biodiesel infrared absorption spectroscopy IR was used. The infrared spectroscopy is the most commonly used method of organic compounds analysis. The absorption maxima are characteristics for the functional groups in the molecules. The quantitative determinations of the contents of biocomponents from the absorption spectra are based on the Lambert and Beer law. In slotted section to set analytical wavelength 5,73 Μm (v = 1744cm-1) narrow-band optical filters were applied (Fig.1). The analysis of the measurements in proposed system was presented. Proposed measuring system is alternative for expensive classic spectrophotometer.
Słowa kluczowe
PL system pomiarowy   ocena zawartości biokomponentów w paliwach   metoda spektrofotometrii w podczerwieni  
EN measurement systems   determinate the content of biocomponents of diesel energines   infrared absorption spectroscopy IR  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2006
Tom R. 52, nr 9 bis
Strony 35--37
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Polińska, A.
  • Instytut Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa, Politechnika Łódzka, polinska@p.lodz.pl
Bibliografia
[1] 2004 Biodiesel Handling and Use Guidelines, Revised November 2004, U. S. Department of Energy.
[2] PN-EN 14078:2003 (U) Ciekłe przetwory naftowe. Oznaczanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach - Metoda spektroskopii w podczerwieni.
[3] PN-EN 14214:2004 Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody badań.
[4] PN-EN 14213:2005 (U) Oleje opałowe. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Wymagania i metody badań.
[5] Axner O., Gustafsson J., Schmidt F. M., Ornenetto N., Winefordner J. D., A discussion about the significance of Absorbance and sample optical thickness in conventional absorption spectrometry and wavelegth-modulated laser absorption spectrometry, Spectrochim. Acta Part B 58, pp.1997-2014, 2003.
[6] Polińska A., Gołębiowski J., Prohuń T., Metoda określania zawartości biododatków w oleju napędowym za pomocą pomiaru współczynnika absorbancji, Materiały Kongresu Metrologii KM’2004, Wrocław, 6-9 września 2004r., tom I str. 205-208.
[7] Gołębiowski J., Polińska A., Prohuń T., Analiza rozkładu absorbancji w biopaliwach stosowanych w spalinowych silnikach wysokoprężnych, Materiały konferencyjne XIV Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych MiSSP’2004, Krynica, 19-23 września 2004r., str. 165-170.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0029-0008
Identyfikatory