Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0029-0002

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Analiza dokładności pomiaru dawniej i dziś

Autorzy Kubisa, S. 
Treść / Zawartość http://www.pak.info.pl/index.php?menu=menu&idMenu=16
Warianty tytułu
EN Accuracy Analysis of Measurement in the past and now
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Świadomość niedoskonałości pomiaru sięga czasów biblijnych, a próby określenia dopuszczalnej niedokładności - co najmniej średniowiecza. Do czasów obecnych nie ma ani bezdyskusyjnych miar niedokładności, ani bezdyskusyjnych metod obliczeń wprowadzonej w latach 90. XX w. miary, zwanej niepewnością. Zasadnicze znaczenie ma nadal wnikliwa analiza procedury pomiaru, oparta o wiedzę i doświadczenie mierzącego. Praca prezentuje pogląd, że obecnie i w przyszłości zasadnicze znaczenie ma metoda symulacyjna Monte Carlo. Nie stracą znaczenia najprostsze przybliżone metody oceny niepewności - jako narzędzie wstępnej oceny dokładności pomiaru w procesie jego instrumentacji.
EN Consciousness of measurement accuracy begins already in the ancient times. The attempts to define an acceptable inaccuracy measure starts in medieval ages. Up to now there is no indisputable inaccuracy measure, nor no indisputable calculation method of the measure, which is called as uncertainty from the nineties of the 20th century. The thorough analysis of the measurement procedure based on the knowledge and experience of a metrologist is still of crucial value. Here we advocate, that Monte Carlo simulation method is still of utmost importance now and in the future. The simplest approximating methods of uncertainty estimation, as a tool of preliminary evaluation of measurement accuracy during the measurement instrumentation process will be still validated.
Słowa kluczowe
PL dokładność pomiaru  
EN accuracy of measurement  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2006
Tom R. 52, nr 9 bis
Strony 13--18
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Kubisa, S.
  • Zakład Metrologii, Instytut Automatyki Przemysłowej, Politechnika Szczecińska, kubisa@ps.pl
Bibliografia
[1] Kula W.: Miary i ludzie, Książka i Wiedza, Warszawa 2004, 477 s.
[2] Skubis T.: Opracowanie wyników pomiarów, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, 234 s.
[3] Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, BIPM, 1995. (Wydanie polskie: Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, tłum. J. M. Jaworski, Główny Urząd Miar, 1999).
[4] Kubisa S., Moskowicz S.: Niepewność pomiaru. Próba usystematyzowania pojęć i metod obliczeń, PAK, Nr 1/2004, s. 32 – 36
[5] Kubisa S., Moskowicz S.: Algorytmizacja procedur oceny niepewności pomiaru, PAK, Nr 2/2005, s. 8–12
[6] Trzetrzewiński S.: Dokładność pomiarów elektrycznych. Referat na Sesji Naukowej Politechniki Wrocławskiej „Elektryczne Metody Pomiarowe w Produkcji, Laboratorium i Dydaktyce”, 13. 12. 1952.
[7] Trzetrzewiński S.: Uchyb całkowity w pomiarach elektrycznych, Referat wygłoszony w Oddz. Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 27.04.1953.
[8] Kubisa S.: Niepewność pomiaru. Problem adekwatnych interpretacji i założeń, Podstawowe Problemy Metrologii, Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Konferencje Nr 11, Ustroń, 14–17 maj 2006, s. 9–16.
[9] Korczynski M. J., Hetman A.: Calculation of Expanded Uncertainty, Joint IMEKO TC-1 & MKM Conference 2002, Wrocław, 8–12 September 2002, ISBN 83-7085-647-0 pp. 107–114.
[10] Kordos M.: Wykłady z historii matematyki, Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
[11] Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Supplement 1. Numerical Methods for the Propagation of Distributions, Projekt dokumentu Międzynarodowego Biura Miar z 16.03.2004.
[12] Kubisa S.: Metoda Monte Carlo w analizie dokładności pomiaru; Materiały Kongresu Metrologii, Wrocław 6 – 9 września 2004, s. 77–80.
[13] Turzeniecka D.: Ocena niepewności wyniku pomiarów, Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1997
[14] Turzeniecka D.: Analiza dokładności wybranych przybliżonych metod oceny niepewności. Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999.
[15] Jakubiec J.: Redukcyjna arytmetyka interwałowa w zastosowaniach do wyznaczania niepewności algorytmów przetwarzania danych pomiarowych. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
[16] Fotowicz P.: Przybliżona metoda obliczania niepewności rozszerzonej przy wzorcowaniu. XXX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Kraków, 8. – 11. 09. 2003., s. 187–190.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0029-0002
Identyfikatory