Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0029-0001

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Scalone przetworniki obrazu - nowa era w fotometrii i kolorymetrii

Autorzy Żagan, W. 
Treść / Zawartość http://www.pak.info.pl/index.php?menu=menu&idMenu=16
Warianty tytułu
EN Integrated image transducers - a new era in photometry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat przedstawia rozważania poświęcone zastosowaniu scalonych przetworników obrazu w fotometrii i kolorymetrii. Przedstawiono zarówno metrologiczne jak i oświetleniowe spojrzenie na to zagadnienie. Punktem ciężkości rozważań jest kwestia możliwości metrologicznych w zakresie pomiaru luminancji i barwy jak i kwestia możliwości skorzystania z wyników. Quasi ciągłe wyniki pomiarów pozwalają przeanalizować wiele niedostępnych dotąd zagadnień jak również znacząco uprościć dotychczasowe żmudne pomiary luminancji metodą klasyczną. Referat zawiera cały szereg przykładów wyników pomiarów luminancji wykonanych tą nowoczesną metodą (m.in. rozkłady luminancji źródła światła, ulic, obiektów iluminacji).
EN In this paper considerations dedicated to the use of integrated image transducers in photometry and colorimetry are presented. Both metrology and lighting perspectives are introduced. The central point of considerations are metrological opportunities of luminance and colour measurements as well as opportunities of result use. Quasi continuous measurement results enable many inaccessible so far issues to analyse and simplified significantly former, strenuous luminance measurement taken in a typical way. Many examples of luminance measurement results taken in up - to - date method (e.g. luminance distributions of light sources, streets and objects of illumination) are presented too.
Słowa kluczowe
PL scalone przetworniki obrazu   fotometria   kolorymetria  
EN integrated image transducers   photometry  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2006
Tom R. 52, nr 9 bis
Strony 9--12
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Żagan, W.
Bibliografia
[1] Kotowicz A. „ Rozkłady luminancji lamp wyładowczych do reflektorów samochodowych i parametry optyczne materiałów żarnika” – rozprawa doktorska na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, 2005.
[2] Rafałowski M. „Scalone analizatory obrazu w pomiarach techniki świetlnej i ocenie kształtów obiektów”, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.
[3] Kaźmierczak P. „Zastosowanie fotografii cyfrowej do pomiarów luminancji’, Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2006.
[4] Fryc I., Czech E. „Wpływ doboru korekcji widmowej na jakość pomiarów fotometrycznych przeprowadzanych przy użyciu matrycy CCD”, Warszawa, X Krajowa Konferencja Oświetleniowa - Technika Świetlna 2001.
[5] http://micro.magnet.fsu.edu/primer/digitalimaging/cmosimagesensors.html
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0029-0001
Identyfikatory