Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0017-0031

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Komputerowe wspomaganie obliczania niepewności pomiaru

Autorzy Sienkowski, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Computer calculation of uncertainty of measurement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowany został program komputerowy wspomagający obliczanie niepewności pomiaru z zastosowaniem współczynników rozszerzania wyznaczanych na podstawie splotów rozkładów prawdopodobieństwa. W artykule przedstawiono przykłady obliczeń niepewności pomiaru różnych wielkości elektrycznych i nieelektyrycznych, wykonanych metodami bezpośrednimi i pośrednimi. Szczególną uwagę poświęcono opracowaniu i optymalizacji algorytmów umożliwiających szybkie i dokładne obliczanie współczynników rozszerzenia.
EN A computer program has been designed which within an acceptable time computes measurement uncertainty with the use of coverage factors determined on the basis of selected convolutions of probability distributions. In the article has been presented examoles of the computing the uncertainty of real measurements of various electrical and non-electrical quantities carried out by direct and indirect method. Particular attention has been devoted to the designing and optimization of algorithms enabling fast and accurate computation of coverage factors.
Słowa kluczowe
PL wspomaganie komputerowe   obliczanie niepewności pomiaru  
EN computer calculation   uncertainty of measurement  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2005
Tom R. 51, nr 2
Strony 32--35
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wzory
Twórcy
autor Sienkowski, S.
Bibliografia
[1] EA-4/02, Expression of the Uncertainty ofMeasurement in Calibration, GUM, 2001.
[2] Guide to the expresión of uncertainty in measurement, BIPM / IEC / IFCC / ISO / IUPAC / IUPAP / OIML, 1995.
[3] Korczyński M. J.: Porównanie wyników obliczeń niepewności metodą przybliżoną i dokładną, dla wybranych przypadków, II Seminarium nt. Niepewności Pomiaru, 2003.
[4] Korczyński M. J., Hetmana.: Calculation of Expanded Uncertainty, Joint IMEKO TC-I & MKM Conference 2002, Wrocław, 2002.
[5] Kubisa S., Moskowicz S.: Niepewność pomiaru. Próba usystematyzowania pojęć i metod obliczeń, PAK, 1/2004.
[6] Otomański P. .Research of the change trend of evaluation errors of the coverage factor in indirect measurements, Proceedings, XVII IMEKO World Congress, Croatia, 2003
[7] Turzeniecka D., Analiza dokładności wybranych przybliżonych metod oceny niepewności, WPP, Poznań, 1999.
[8] Turzeniecka D.: Ocena niepewności wyników pomiarów, WPP, Poznań 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0017-0031
Identyfikatory