Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0017-0029

Czasopismo

Pomiary Automatyka Kontrola

Tytuł artykułu

Niepewność wyniku w systemach pomiarowych z cyfrowym algorytmem pomiaru

Autorzy Domańska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Uncertainty of the result in measurement systems with digital measurement algorithm
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W systemach pomiarowych z cyfrowym algorytmem pomiaru, proces pomiarowy przebiega w dwóch etapach. Etap pierwszy to ewidencjonowanie danych. Etap drugi to estymacja prawdziwej wartości mezurandu. Kompletny rezultat pomiaru stanowią: wynik będący wartością estymaty oraz wartość niepewności wyniku. Ocena niepewności wyniku jest tożsama z oceną niepewności estymacji. Jedną z przyczyn powstawania niepewności estymacji jest niepewność zaewidencjonowanych danych. Przedstawiono sposób podejścia do oceny tej niepewności. Sposób zilustrowano przykładowymi obliczeniami. Wyspecyfikowano błędy towarzyszące estymacji, czyli otrzymywaniu ostatecznego wyniku. Zilustrowano ocenę niepewności wyniku, jeśli jej źródło tkwi w niepewności zaewidencjonowanych danych.
EN The measurement process in measurement systems with digital measurement algorithm can be divided into two stages. The first stage is data recording. The order stage is estimation of the true value of the measurand. The complete measurement results consists in the results begin the estimate value and the value of uncertainty of the result. The evaluation of uncertainty of the result is identical with the evaluation of estimation uncertainty. One of the factors causing the estimation uncertainty is the uncertainty of recorded data. An approach to estimating this uncertainty has been shown in the paper. It has been also ilustrated with some examples of calculations. Errors accompanying the estimation - i.e. obtaining the final results - have been specified. The evaluation of uncertainty has been illustrated if it arisie from the uncertainty of recorded data.
Słowa kluczowe
PL ewidencjonowanie danych   konwersja A/C   niepewność  
EN data acquisition   A/D conversion   uncertainty  
Wydawca Wydawnictwo PAK
Czasopismo Pomiary Automatyka Kontrola
Rocznik 2005
Tom R. 51, nr 2
Strony 25--27
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., rys., tab., wzory
Twórcy
autor Domańska, A.
Bibliografia
[1] The Measurement and Automation Catalog, 2004, National Instruments.
[2] Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik. GUM, Warszawa, 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0017-0029
Identyfikatory