Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0105-0009

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Hydrofitowe poletka osadowe jako alternatywa dla wadliwie funkcjonujących lagun w oczyszczalniach ścieków

Autorzy Mazur, R.  Głodkowska, A.  Kujawiak, S.  Mazurkiewicz, J.  Górski, K.  Czekała, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Reed bed system as alternative solution for badly operating lagoon in wwt
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu było przedstawienie metodyki projektowania hydrofitowych poletek osadowych zastępujących wadliwie działające laguny, na przykładzie oczyszczalni ścieków w Wielichowie. Gospodarka osadami ściekowymi stanowi problem dla wielu funkcjonujących oczyszczalni, ze względu na błędy w eksploatacji i projektowaniu lagun osadowych. Lepszym rozwiązaniem są poletka hydrofitowe, które spełniają swoją rolę w mineralizacji frakcji organicznych i pozwalają na uzyskanie substratu z wykorzystaniem na cele rolnicze. Wzorem rozwiązań duńskich zaproponowano projekt poletka trzcinowego obliczonego na wieloletnie składowanie osadów z oczyszczalni ścieków. Założenia eksploatacyjne przewidują 7 letni okres pracy i spoczynku poletek, w którym to składowana frakcja organiczna powinna ulec właściwej mineralizacji, odwodnieniu i sterylizacji.
EN The aim of study was to design reed bed system in place of badly operating lagoon in wastewater treatment in Wielichowo. The disposal of sludge from urban waste water treatment plants shall be subject to general rules or registration or authorizations. So far in many wastewater treatment plants, sludge from treatment process has been stored in sludge lagoon. In many cases these lagoons are managed in the wrong way, which contributed to the improper processing of sewage sludge. Following the example of The Danish solutions, it has been proposed reed bed system, which is a better alternative to the badly operating sewage treatment lagoon in Wielichowo. It has been proposed, seven-year period operation of the system and then one year resting period due to mineralization and removing the obtained substrate for agricultural purposes. During this period, sludge should be dewatered, mineralized and with an acceptable reduction of pathogenic microorganisms.
Słowa kluczowe
PL hydrofitowe poletka osadowe   poletka trzcinowe   gospodarka osadami  
EN reed bed systems   wastewater sludge management   sludge lagoon  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2013
Tom nr 4
Strony 49--57
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mazur, R.
autor Głodkowska, A.
autor Kujawiak, S.
autor Mazurkiewicz, J.
autor Górski, K.
autor Czekała, W.
  • Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
[1] Bień J. Osady ściekowe, Teoria i Praktyka, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 2007.
[2] Siuta J. Warunki i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych, Materiały Międzynarodowego, Seminarium Szkoleniowego nt. Podstawy oraz praktyka przeróbki i zagospodarowania osadów, 1998.
[3] Błażejewski R., Kanalizacja wsi, PZSTS, Poznań 2003,
[4] Miksch K., Sikora J., Biotechnologia ścieków, PWN2010,
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody [Dz. U. nr 8 poz 70).
[6] Zwara W., Obarska-Pempkowiak H., Ilościowe i jakościowe przemiany osadów ściekowych unieszkodliwianych metodą hydrofito-wg w krótkich i długich okresach czasu; Inżynieria i Ochrona Środowiska; Częstochowa, str: 145-154,2000
[7] Obarska-Pempkowiak H., Oczyszczalnie hydrofitowe, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2002.
[8] Obarska-Pempkowiak H., Tuszyńska A., Sobociński Z., Polish experience with sewage sludge dewafering in reed systems. Water Sci. Technol. Vol. 48 No 5 s. 111-117. 2003.
[9] De Maeseneer J.L. Sludge dewatering by means of constructed wetlands 5 th International Conference on wetland systems for water pollution control, 1996
[10] Nielsen S., Sludge Treatment in Reed Beds Systems - Development, design, experiences, 2007.
[11] Nielsen S. M. Biological sludge drying in constructed wetlands. "Constructed wetlands for water qualily imprcwement" (Ed.) Moshihiri G.A., Lewis Publishers, Boca Raton, 1993.
[12] Nielsen S.M., Sludge dewatering and miner Ł alisation in reed bed systems. W: Use of Constructed Wetlands in Water Pollution Control, Proceedings of conference. Cambridge: 245-256, 1990.
[13] Hofmann K.: The role ofplants in subsurface Bow constructed wetlands W: EtnierC., Guter-stam B. (Red.) Ecological engineering for wastewater treatment, Stensund 248-259. 1991. CZY TU COŚ Z AUTORAMI NIE JEST POKRĘCONE?
[14] Cytawa S.., Odwadnianie osadów na poletkach trzcinowych. W: (Materiały) Seminarium Naukowo - Techniczne w ramach programu szkoleniowego „Zlewnia rzeki Rawki" (Red. SchuBer), „Przeróbka, wykorzystanie i usuwanie osadów ściekowych", Warszawa, st. 62-65,1996,
[15] Nicoll E. H., Sludge treatment and disposai. Smali water pollution control works. John Wiley&Sons,NowyJork:4U-431, 1998.
[16] Kalisz L, Sałbut J., Nechay A., Odwadnianie osadów ściekowych na poletkach trzcinowych, Wyd. Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa 2002.
[17] Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.; Hydrofitowe Oczyszczanie Wód i Ścieków, PWN, 2010.
[18] Sobczyk R., Słoneczne suszarnie osadów Forum eksploatatora, nr 03, 2003
[19] Roman M., Kanalizacja. Oczyszczanie ścieków. Tom 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1986.
[20] Błażejewski R., Wodociągi i Kanalizacja, Zeszyt 11-12 (20-21), str. 22-23, 2005. Trzciną po osadach.
[21] Heidrich Z., Stańko G., Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków, wyd. Seidel -Przywecki, Warszawa, 2007.
[22] Heidrich Z., Nieścier A.: Stabilizacja beztlenowa osadów ściekowych, Wyd. Zarządu Głównego PZliTS, Warszawa 1999.
[23] Hawke C, Jose P., Reed bed monagement for commercial and wildlife interests, 1996.
[24] Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Wyd. Arkady, Warszawa 1998.
[25] Łomotowski i., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Naukowe Arkady, Warszawa 1999
[26] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania opadów do składowania na składowisku danego typu,
[27] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. z dnia 19 lutego 2009 r.),
[28] http://www.wielichowo.pl/ Data wejścia: 22.11.2011
[29] Oczyszczanie ścieków, Terminologia PN-EN 1085(2007),
[30] Imhoff K.K., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Oficyna Wyd. Proj-przem-EKO, 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0105-0009
Identyfikatory