Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0099-0021

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Nowe normy na wyroby instalacyjne z tworzyw sztucznych

Autorzy Hruszka, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New standards for plastic installation products
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono nowe i znowelizowane Polskie Normy na wyroby instalacyjne z tworzyw sztucznych opublikowane w latach 2009-2011. W okresie tym powstała jedna całkowicie nowa norma na studzienki oraz znowelizowano 7 norm wyrobów, w tym kilka wieloczęściowych. Przedstawiono również aktualny stan prac nad normami zharmonizowanymi dotyczącymi tych wyrobów.
EN In this paper, the new and revised Polish Standards for plastic installation products published in the period 2009-2011 are shown. In this time 1 entirely new standard for inspection chambers and 7 revised standards (some of them are multipartite) were published. The degree of preparation of harmonized standards for plastic installation products is presented as well.
Słowa kluczowe
PL tworzywa sztuczne   norma  
EN plastic product   standard  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2012
Tom nr 4
Strony 62--66
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor Hruszka, P.
  • Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK)
Bibliografia
[1] Dyrektywa 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 040, 11/02/1989, P.0012-0026).
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz..881 z późn. zm.).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 249, poz. 2497 z późn. zm.).
[4] PN-EN 13598-2: 2009 Systemy przewodów rurowych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią.
[5] PN-EN 1401-1: 2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.
[6] Stanowisko KT 140 dotyczące zgodności z normą PN-EN 1401-1, www.prik.pl/images/pdf/stanowisko_KT-140.pdf.
[7] PN-EN 14758-1+A1: 2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.
[8] PN-EN 1852-1: 2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.
[9] PN-EN 1555-1: 2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 1: Postanowienia ogólne.
[10] PN-EN 1555-2: 2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 2: Rury.
[11] PN-EN 1555-3: 2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki.
[12] PN-EN 1555-4: 2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura.
[13] PN-EN 1555-5: 2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność systemu do stosowania.
[14] PN-EN ISO 1452-1: 2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania ogólne.
[15] PN-EN ISO 1452-2: 2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Rury.
[16] PN-EN ISO 1452-3: 2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Kształtki.
[17] PN-EN ISO 1452-4: 2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 4: Armatura.
[18] PN-EN ISO 1452-5: 2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 5: Przydatność systemu do stosowania.
[19] PN-EN 13598-1: 2011 Systemy przewodów rurowych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami niewłazowymi.
[20] PN-EN 12201-1: 2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen - Część 1: Wymagania ogólne.
[21] PN-EN 12201-2: 2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen - Część 2: Rury.
[22] PN-EN 12201-3: 2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen - Część 3: Kształtki.
[23] PN-EN 12201-5: 2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen - Część 5: Przydatność systemu do stosowania.
[24] PN-EN 476: 2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
[25] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. Nr 32 poz. 571).
[26] prEN 15012: 2011 Plastics piping systems - Non pressure soil and waste discharge piping components within the building structure. Requirements and test/assessment methods for pipes and fittings.
[27] prEN 15013: 2011 Plastics piping systems - Non pressure drainage and sewerage piping components within buried in ground. Requirements and test/assessment methods for pipes and fittings.
[28] prEN 15014: 2011 Plastics piping systems - Buried and above ground piping components for water and other liquids under pressure. Requirements and test/assessment methods for pipes and fittings.
[29] prEN 15015: 2011 Plastics piping systems - Hot and cold water piping components. Requirements and test/assessment methods for pipes and fittings.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0099-0021
Identyfikatory