Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0099-0019

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Nowa norma polska – kontrola czystości systemów wentylacji i metody czyszczenia

Autorzy Charkowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New polish standard - air ventilation system cleanliness control and cleaning methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono nową normę polską dotyczącą czystości i czyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zawarte w niej zapisy i wymagania pozwolą na ujednolicenie postępowania w zakresie kontroli i oceny stanu higienicznego instalacji, a także wypełnią istniejącą w tym zakresie w Polsce lukę prawną prowadzącą w praktyce do wykorzystywania wytycznych i norm stosowanych poza Polską. Omówiono najważniejsze zagadnienia, czyli metody kontroli, ocenę ilościową zanieczyszczeń w instalacjach nowych oraz użytkowanych oraz zamieszczono przykładowe plany czyszczenia jednostki uzdatniającej powietrze i sieci przewodów wentylacyjnych.
EN The article discusses the new Polish standard for cleanliness and cleaning of ventilation and air conditioning systems. Its requirements will help to standardize procedures for inspection and evaluation of the hygienic condition of the installations, and this may fill the existing gap on Poland legal system. It also discusses the main issues, namely the control methods, a quantitative assessment of pollutants in new and used systems, and provides AHU and the air ducts cleaning exemplary program.
Słowa kluczowe
PL wentylacja   klimatyzacja   czystość instalacji   norma  
EN ventilation   air-condition   cleanliness of ventilation system   standard  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2012
Tom nr 4
Strony 42--47
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Charkowska, A.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Fpr EN 15780: 2011, Ventilation for buildings - Ductwork - Cleanliness of ventilation systems
[2] Grzebienie pomiarowe warstwy mokrej, http://www.eurotom.pl/produkty.php?ProductID=30&MID=0
[3] http://bip.pkn.pl/index.php?pid=pn_opublikowane& trm=MjAxMTEx
[4] PN-EN 12097: 2007, Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
[5] PN-EN 12599:2002/AC:2004, Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
[6] PN-EN 13053+A1:2011 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji (oryg.)
[7] PN-EN 13779:2008, Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji (oryg.)
[8] PN-EN 15780:2011, Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Czystość systemów wentylacji, (oryg.)
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0099-0019
Identyfikatory