Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0033

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Badania zawartości bromianów(V) w stacjach uzdatniania wody Dziećkowice i Kozłowa Góra

Autorzy Michalski, R.  Łyko, A. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN Research on bromate in water treatment plants Dziećkowice and Kozłowa Góra
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Woda jest najważniejszym dla życia związkiem chemicznym, dlatego jej jakość ma dla ludzi kolosalne znaczenie. W Polsce wodę przeznaczoną do spożycia pozyskuje się głównie z wód powierzchniowych i podziemnych. Ubocznymi produktami dezynfekcji wody w zależności od stosowanej metody uzdatniania mogą być między innymi trihalometany, chlorofenole lub związki nieorganiczne, takie jak: chlorany(III), chlorany(V) lub rakotwórcze bromiany(V). W pracy opisano badania zawartości bromianów(V) w wodzie do spożycia przeprowadzone w dwóch stacjach uzdatniania wody powierzchniowej należących do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach: Dziećkowice i Kozłowa Góra, gdzie wykorzystuje się technologię ozonowania. Badania wody na wybranych etapach jej uzdatniania wykonywano metodą chromatografii jonowej z zastosowaniem derywatyzacji zakolumnowej i detekcji UV/VIS. Uzyskane granice wykrywalności na poziomie 0,4 žg/dm3 są zdecydowanie lepsze niż w powszechnie stosowanej metodzie zgodnej z normą PN-ISO 15061, dzięki czemu możliwe jest uchwycenie zmian zachodzących na poszczególnych etapach procesu technologicznego.
EN Water is the most important chemical compound for life, so its quality is of extreme importance for the people. In Poland, water for consumption shall be obtained mainly from surface water and groundwater. Water disinfection by-products depending on the method of treatment may be e.g.: trihalomethanes, chlorophenols, or inorganic compounds such as chlorite, chlorate or carcinogenic bromate. The paper describes the analysis of bromate in drinking water conducted on two surface water treatment stations belonging to the Upper Silesia Waterworks in Katowice: Dziećkowice and Kozłowa Góra, where ozone technology is used. Analysis of water at selected stages of its purification was performed by ion chromatography using post-column derivatization and UV/VIS detection. The obtained detection limits of 0.4 žg/dm3 are definitely better than the commonly used method in accordance with PN-ISO 15061, making it possible to find changes taking place at different stages of technological process.
Słowa kluczowe
PL jakość wody   uzdatnianie wody   wodociąg   bromiany(V)  
EN water quality   water treatment   water supply system   bromate (V)  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2011
Tom nr 12
Strony 69--71
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Michalski, R.
autor Łyko, A.
  • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Bibliografia
[1] Nawrocki J., Biłozor S., praca zbiorowa, Uzdatnianie wody Procesy chemiczne i biologiczne, Wydawnictwo naukowe.
[2] Nawrocki J., Uboczne produkty utleniania i dezynfekcji wody - doświadczenia ostatnich 30 lat, Ochrona Środowiska, 2005,4, 3-12.
[3] Biń A., Możaryn W., Problemy bromianów - współczesny stan badań oraz modyfikacje technologii uzdatniania wody do picia, Ochrona Środowiska, 1999, 3(74), 49-56.
[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
[5] Jarvis P., Parsons S.A., Smith R., Modeling Bromate Formation During Ozonation, Ozone: Science & Engineering, 2007, 29:6, 429-442.
[6] Legube B., Prinet B., Gelinet K., Berne F., Croue J-P., Modeling of bromate formation by ozonation of surface waters in drinking treatment, 2004, 38, 2185-2195.
[7] Galey C., Dile V., Cavard J., Herremans L., Gatel., Impact of Water Temperature on Resolving the Challenge of Assuring Disinfection While Limiting Bromate, Ozone: Science & Engineering 2004, 26:3, 247-256.
[8] www.gpw.katowice.pl.
[9] http://pl.wikipedia.org.
[10] Michalski R., Podstawy Chromatografii Jonowej, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice, 2011.
[11] Michalski R., Łyko A., Determination of Bromate in Water Samples Using Post Column Derivatization Method with Triiodide, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 2010, 45, 1275-1280.
[12] PN-ISO 15061 Jakość wody - Oznaczanie bromianów rozpuszczonych - Metoda chromatografii jonowej.
[13] PN-ISO 8466-1 Jakość wody - Kalibracja i ocena metod analitycznych oraz szacowanie ich charakterystyk - Część 1: Statystyczna ocena liniowej funkcji kalibracji.
[14] National primary drinking water regulation: disinfectants and desinfection by-products, Proposed Rule, U.S. EPA, Fed.Reg., 1994, 59/145, 38668.
[15] ISO 11206 Water quality - Determination of dissolved bromate - Method using liquid chromatography of ions and post column reaction (PCR).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0033
Identyfikatory