Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0032

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Formalno-prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania polielektrolitów w wodzie do picia

Autorzy Kłosok-Bazan, I.  Sawiniak, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Formal-legal, technical and economics aspects of polyelectrolyte use in drinking water
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stosowanie polielektrolitów w uzdatnianiu wody do picia jest coraz bardziej popularne. Obok niewątpliwych zalet jakimi są: skuteczność usuwania zanieczyszczeń, łatwość przygotowania i dozowania, niska dawka i co z tego wynika mniejsza ilość osadów, stosowanie polielektrolitów pociąga za sobą pewne ryzyko. Część autorów zwraca szczególną uwagę na ich toksyczność, zwłaszcza w odniesieniu do polimeru pozostałego po procesie koagulacji. Niektóre kraje bardzo restrykcyjnie określiły możliwości stosowania poliekektrolitów w uzdatnianiu wody do picia. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w skali laboratoryjnej i ułamkowo-technicznej dotyczących wykorzystania polielekrolitów oraz analizę aspektów prawnych, technicznych i ekonomicznych ich stosowania.
EN The use of polymers in drinking waters treatment process is getting more common. Beside unquestionable advantages which are: effectiveness of impurity elimination, flexibility of using and dosing, low dose and which follows that low quantity of sludge; the practice of polymer use can be discussed. It is necessary to pay close attention to polymer toxicity, and the presence of residual polymer in the final drinking water. Some country very restrictive describe possibility of polyelectrolyte use in drinking water treatment process. This work will present the result of the laboratory and fraction-technical researches concerning polyelectrolyte use in drinking water treatment process and analysis of legal, technical and economical aspects of this problem.
Słowa kluczowe
PL jakość wody   uzdatnianie wody   polielektrolity  
EN water quality   water treatment   polyelectrolyte  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2011
Tom nr 12
Strony 65--68
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kłosok-Bazan, I.
autor Sawiniak, W.
  • Politechnika Opolska, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
Bibliografia
[1] Balto B., Gregory J. Organic polyelectrolyte in water treatment Research 41, 2007
[2] Letterman R. D. water quality and treatment. A handbook of community water supplies. McGraw-Hill Book Company. 1999
[3] Kemmer F. N. The NALCO Water Handbook. McGraw-Hill Book Company. ,8.12.1988.
[4] Water Treatment Chemicals and Construction Materials. Materiały WHO dostępne na stronie http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S14.pdf
[5] Lee H.H., Kim C.G., Yonn T.I. Comment on “the interaction of humic substances with cationic polyelectrolytes”. Water Research 37, 2003.
[6] Lee W., Westerhoff P. Dissolved organic nitrogen removal during water treatment by aluminum sulfate and cationic polymer coagulation. Water Research 40, 2006.
[7] Bolto B., Gregory J. Organic polyelectrolytein water treatment. Water Research 41, 2007.
[8] Kłosok-Bazan I. Impurities removal during underground water treatment by aluminum sulfate and cationic polymer coagulation. Polish Journal of Environmental Study Vol. 16, 2A, part II, 2007
[9] National Sanitation Foundation. Standard ANSI/NSF 60-1988 Drinking-Water Treatment Chemicals - Health Effects; Standard NSF 61-1991 Drinking-water system components-Health effects. NSF International. Avenue Grand Champ 148. 1150 Brussels, Belgium.
[10] KIWA Ltd. Procedure to obtain a certificate of no objection on toxicological grounds. Rijswick, Netherlands.
[11] United Kingdom Committee on Chemicals and Materials. List of substances, products and processes approved under regulations 25 and 26 for use in connection with the supply of water for drinking, washing, cooking or food production purposes (December 1994).
[12] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417 z póź. zm.
[13] Leszczyńska M., Sozański M. Szkodliwość i toksyczność osadów i popłuczyn z procesu uzdatniania wody. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Nr 40. 2009
[14] Sacher F. Metody oznaczania akryloamidu, epichlorochydryny i chlorku winylu. Materiały dostępne na stronie ww.gis.gov.pl/userfiles/file/...1.../Sacher_Acrylamide_pol_komp.ppt
[15] Kot M. Akryloamid - potencjalne źródło zagrożenia. Bezpieczeństwo Żywności. Maj 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0032
Identyfikatory