Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0030

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Skuteczność uzdatniania wody pod kątem ochrony zdrowia ludzi przed pasożytami Cryptosporidium

Autorzy Toczyłowska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effectiveness of water treatment for protection of human health against parasites Cryptosporidium
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące jakości wody do picia zalecają, aby w przypadku wykrycia obecności bakterii Clostridium perfringens producent wody badał, czy nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności mikroorganizmów chorobotwórczych, np. Cryptosporidium. Wszyscy krajowi producenci wody przeznaczonej do spożycia, którzy ujmują wodę powierzchniową lub mieszaną, powinni badać, czy woda surowa nie jest zanieczyszczona pasożytami chorobotwórczymi oraz ocenić skuteczność stosowanych metod uzdatniania wody. Przeprowadzono badania w skali technicznej, których celem było określenie skuteczności stosowanych procesów uzdatniania wody. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano metodę oceny zagrożenia zdrowia ludzkiego oocystami Cryptosporidium na podstawie analizy czynników zagrożenia.
EN The latest hygienic regulation in Poland regarding the quality of potable water recommends that, whenever the presence of bacteria of the species Clostridium perfringens has been detected in the water, the water supplier should find out whether or not there are any hazards to humans arising from the presence of pathogenic microorganisms, such as Cryptosporidium. All national producers of consumption water, who draw surface water or mixed water, shall test if raw water is not polluted with pathogenic parasites and evaluate the efficiency of applied treatment methods. The objective of full-scale study was to determine the efficiency of water treatment method at five water treatment plants. On the basis of gained results of tests, a method of evaluation the hazard for people lives caused by Cryptosporidium oocysts based on hazard factors analysis was developed.
Słowa kluczowe
PL wodociąg   uzdatnianie wody   Cryptosporidium   jakość wody  
EN water supply system   water treatment   Cryptosporidium   water quality  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2011
Tom nr 12
Strony 56--60
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Toczyłowska, B.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Bibliografia
[1] Yoder J. S. et al. Cryptosporidiosis Surveillan-Wce - United States, 200-2008, Surveillance Summaries, Vol. 59 / SS-6
[2] Chalmers R. M. et al Long-term Cryptosporidium typing reveals the aetiology and speciesspecific epidemiology of human cryptosporidiosis in England and Wales, 2000 to 2003, Eurosurveillance, Vol. 14, Issue 2, 2009
[3] Semenza J.C., Nicols G.: Cryptosporidiosis surveillance and water-borne outbreaks in Europe. Eurosurveillance, Vol. 12, Issue 5, 2007 Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach w Polsce, www.pzh.gov.pl
[4] Bajer A. Cryptosporidium and Giardia spp. Infections in humans, animals and environment in Poland. Parasitol Res, 2008, DOI 10.1007/s00436-008-1179-x
[5] Bajer A., Bednarska M., Siński E. Dwadzieścia lat badań nad Cryptosporidium spp. i Giardia spp. w Polsce. Wiadomości Parazytologiczne, Tom 55, 2009, 301-304
[6] Rożej W. et al. Występowanie Cryptosporidium u dzieci i osób dorosłych z biegunką o nieustalonej etiologii. Przegląd Epidemiologiczny 2010; 64: 35-39
[7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)
[8] Wykrywanie pierwotniaków chorobotwórczych Cryptosporidium i Giardia w środowisku wodnym. Informacja PZH z dnia 16.02.2011
[9] Medema G., Smmets P. Quantitative risk assessment in the Water Safety Plan: Case studies from drinking water practice. Water Science and Technology: Water Supply, 2009, 9 (2), pp. 127-132
[10] EPA (Ireland), 2004, European Communities (Drinking Water) Regulations, 2000 (S.I. 439 of 2000), Ap. 6 Risk Assessment for Cryptosporidium
[11] US EPA National Primary Drinking Water Regulations: Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule, 40 CFR Part 9, 141, and 142, 2006
[12] Pelly H. et al. A large outbreak of cryptosporidiosis in western Ireland linked to public water supply: preliminary report. Eurosurveillance, Vol. 12, Issue 18, 03 May 2007
[13] DWI Standard Operating Protocol for Monitoring of Cryptosporidium oocysts in treated water supplies. 2000, SI No. 3184 England
[14] Mason B.W. et al. A Cryptosporidium hominis outbreak in North-West Wales associated with low oocyst count in treated drinking water. Journal of Water and Health, 2010, 8 (2), pp. 299-310
[15] Toczyłowska B. Rola wskaźników pomocniczych w ocenie zagrożenia zdrowia ludzi obecnością oocyst Cryptosporidium w wodzie
[16] US EPA Membrane Filtration Guidance Manual. EPA 815-R-06-009, Nov. 2006
[17] Toczyłowska B., Skonecka E. Skuteczność usuwania zawiesin w procesie filtracji przez filtry pospieszne ze stałym złożem filtracyjnym. Mat. konf. XX Jubileuszowej-Krajowej, VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, 2008, ss. 725-736
[18] Toczyłowska B. Ocena skuteczności filtracji przez filtry pośpieszne ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi oocystami Cryptosporidium. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne/Water Supply and Water Quality - present issues. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Marka M. Sozańskiego, Poznań, Polska, 2010, tom 1, ss. 557-570
[19] Bajer A., Toczyłowska B., Bednarska M., Siński E. Effectiveness of water treatment for the removal of Cryptosporidium and Giardia spp. Epidemiology and Infection (w druku)
[20] Toczyłowska B., Rutkiewicz A. Pobieranie próbek w celu izolowania i identyfikacji oocyst Cryptosporidium spp. Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa pod redakcją Izabeli Zimoch i Waldemara Sawiniaka. Gliwice 2009, ss.417-426
[21] ISO 15553:2006 Water quality - Isolation and identification of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts from water.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0030
Identyfikatory