Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0028

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Oznaczanie chlorku winylu w wodzie z zastosowaniem techniki GC -MS w połączeniu z systemem Purge and Trap

Autorzy Kaniowska-Klarzyńska, E.  Nowacka, M. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN Determination of vinyl chloride in water by purge and trap gas chromatography with mass spectrometry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Od wielu lat powszechnie stosowanym narzędziem w analizie środowiskowej są techniki chromatograficzne. Dzięki chromatografom gazowym wyposażonym w detektory spektrometrii mas (GC-MS) i urządzenia P&T można z powodzeniem oznaczać lotne związki polarne o małych cząsteczkach. Chlorek winylu jest substancją rakotwórczą. W wodzie przeznaczonej do spożycia związek ten może pojawić się jako monomer uwalniany z rur PVC podczas transportu wody w instalacjach przesyłowych. W pracy przedstawiono charakterystykę analityczną metody oznaczania chlorku winylu w wodzie oraz próby zastosowania opracowanej w Laboratorium Zakładu Higieny Komunalnej NIZP-PZH metody do badania tego związku w wodzie wodociągowej przesyłanej rurami z PVC. Badania prowadzono z użyciem chromatografu gazowego z spektrometrem mas (GC-MS) model Agilent Technologies 7890/5975C oraz z urządzeniem do wypłukiwania i wyłapywania TELEDYNE TEKMAR Velocity XPT Purge & Trap Sample Concentrator. Opracowana metoda charakteryzuje się wysoką czułością. Wyznaczona granica oznaczalności wynosi 0,060 microg/l. Średni odzysk metody wynosi 84,3%.
EN Chromatographic techniques are commonly used tool in environmental analysis for many years. Using gas chromatograph coupled with mass spectroscopy detector (GC-MS), we can determine volatile and small polar compounds in water with good precision. Vinyl chloride is a carcinogenic substance. In drinking water, this compound can occur as a monomer released from PVC pipes during transport of water In this work the analytical characteristics of a GC-MS method for determination of vinyl chloride in water was shown, as well as the preliminary experiments of determination of VC in water from PVC water supplies. The study was conducted using a gas chromatograph mass spectrometer (GC-MS), Agilent Technologies 7890/5975C model of the device to capture TELEDYNE TEKMAR Velocity XPT Purge & Trap Sample Concentrator. The developed method is characterized by high sensitivity. Determined detection limit is 0.060 microg/l. The average recovery of the method is 84.3%.
Słowa kluczowe
PL chlorek winylu   chromatografia gazowa   detektor spektrometrii mas (GC-MS)   jakość wody  
EN vinyl chloride   gas chromatography   mass spectroscopy detector (GC-MS)   water quality  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2011
Tom nr 12
Strony 50--52
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kaniowska-Klarzyńska, E.
autor Nowacka, M.
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Bibliografia
[1] IARC Overall evaluations of carcinogenicity: an updating of IARC Monographs volumes 1 -42. Lyon, International Agency for Research on Cancer, (1987), pp. 373–376 (IARC Monographs on the. Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Suppl. 7).
[2] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
[3] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami. (Dz. U. Nr 129 poz. 904).
[4] B. Wichrowska, I. Lewandowska-Malinowska, A. Stankiewicz,Zdrowy Dom a PVC. Księgarnia Akademicka, Kraków, 1999.
[5] L. Fishbein Potential halogenated industrial carcinogenic and mutagenic chemicals. I. Halogenated unsaturated hydrocarbons. The Science of the Total Environment, (1981) 11:111-161.
[6] U. Bauer ( [Human exposure to environmental chemicals - investigations on volatile organic halogenated compounds in water, air, food, and human issues.] Zentralblatt für Bakteriologie undHygiene, Abteilung I, Originale B, (1979),174:1–237.
[7] MH Al-Malack, SY Sheikheldin, Effect of solar radiation on the migration of vinyl chloride monomer from unplasticized PVC pipes. Water Research, (2001) 35(14):3283-3290.
[8] E Benfenati et al. Migration of vinyl chloride into PVC-bottled drinking-water assessed by gas chromatography-mass spectrometry. Food and Chemical Toxicology, (1991) 29:131–134.
[9] NM Fayad et al., Migration of vinyl chloride monomer (VCM) and additives into PVC bottled drinking water. Journal of Environmental Science and Health Part A, Environmental Science and Engineering, (1997), 32:1065-1083.
[10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
[11] Dyrektywa Rady 98/83/WE.
[12] A. Dias Guimaraes et al, Solid-phase microextraction (SPME) with GC/MS Intern. J. Environ. Anal. Chem. 2008, 88, 151-164,.
[13] M. A. Jochmann et al., Determination of volatile organic hydrocarbons in water samples by solidphase dynamic extraction., Anal. Bioanal. Chem. 2007, 387, 2163–2174.
[14] P. Tölgyessy et al., Determination of chlorinated ethenes in water using headspace solid phase microcolumn extraction combined with thermal desorption in GC injection port., Petroleum & Coal 2004, 46, 88-94.
[15] T. Hino et al., Determination of very volatile organic compounds in environmental water by injection of a large amount of headspace gas into a gas chromatograph , ,J. Chromatogr. A 1998, 810, 141-147.
[16] K.-J. Lee et al., A Study on Purge Efficiency in Purge and Trap Analysis of VOCs in Water. ,Bull. Korean Chem. Soc. 2001, 22, 171-178.
[17] E. Martinez et al., Multicomponent analysis of volatile organic compounds in water by automated purge and trap coupled to gas chromatography- mass spectrometry J. Chromatogr. A, 2002, 959, 181-190.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0028
Identyfikatory