Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0025

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Wody deszczowe sąsiada część II. Nasze teoretyczne uprawnienia

Autorzy Dąbrowski, W. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN Our neighbour’s storm water part II. Our theoretical rights
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono przegląd tych przepisów Prawa budowlanego, Prawa wodnego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które dotyczą ochrony naszych praw, jako sąsiadów, do obrony przed szkodami spowodowanymi skierowaniem wód opadowych na nasz teren.
EN A discussion of our rights and privileges as neighbors of a new investment has been presented. It has been concluded that in theory, as neighbors, we are well protected by the law, against storm water. However, in practice this protection is neither efficient not sufficient.
Słowa kluczowe
PL wody opadowe  
EN storm water  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2011
Tom nr 12
Strony 35--38
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dąbrowski, W.
  • Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Dąbrowski W., Wody deszczowe sąsiada - część I Najlepsza praktyka zarządzania, Instal 11/2011.
[2] Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa z dnia 14 marca 1960, z późniejszymi zmianami, Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, Wersja udostępniona przez Kancelarię Sejmu, opracowana na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr167, poz. 1131, Nr182, poz. 1228, Nr254, poz. 1700, z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr34, poz. 173, Nr 106,poz. 622.
[3] Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A., Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 2010.
[4] Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane”, z późniejszymi zmianami - tekst ujednolicony i udostępniony przez Kancelarię Sejmu na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz.235.
[5] Prawo wodne, ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku z późniejszymi zmianami - tekst ujednolicony i udostępniony przez Kancelarię Sejmu na podstawie - Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz.1704, z 2008 r. Nr199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 168, poz. 1323,Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0025
Identyfikatory