Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0024

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Straty energii generowane przez urządzenia zapobiegające przepływom zwrotnym wody w instalacjach budynków wielorodzinnych

Autorzy Skiba, J. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN The energy loss caused by backflow preventers in water supply systems of multi-family buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, instalacje wodociągowe w budynkach oraz sieci muszą być zabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Realizowane jest to przez montaż urządzeń zabezpieczających, które generują dodatkowe straty ciśnienia. W budownictwie wielorodzinnym obecnie najczęściej stosowane są urządzenia rodziny B typ A, na których powstaje strata ciśnienia rzędu 1 bara. Dla jednego budynku zamieszkanego przez 200 do 400 osób powoduje to dodatkowe straty energii rzędu 700 do 1400 kWh w ciągu roku. Łatwo można sobie wyobrazić jakie to daje dodatkowe zużycie energii w skali całego kraju. Wynika stąd konieczność rozważnego stosowania urządzeń zabezpieczających oraz poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w celu zmniejszenia kosztów ich instalacji i eksploatacji.
EN According to current regulations, water supply systems must be prevented from pollution caused by backflow of water. This is achieved by mounting of backflow preventers, which entails an additional loss of pressure. In the multi-family buildings the most commonly used device is backflow preventer Family B Type A that generates pressure drop of about 1 bar. For one multifamily building inhabited by 200 to 400 people the additional energy loss is about 700 to 1400 kWh per year. One can easily imagine how much energy we lose in the whole country. Therefore a prudent use of backflow preventers and a search for new design solutions in order to reduce their installing and operating costs is essential.
Słowa kluczowe
PL wodociąg   przepływ zwrotny   instalacja wodna  
EN water supply system   return flow  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2011
Tom nr 12
Strony 31--34
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Skiba, J.
  • Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
[1] J. Chudzicki, S. Sosnowski, Z. Szumski, M. Wojciechowski, P. Ziółkowski, Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1, Warszawa, czerwiec 2001 r.
[2] J. Chudzicki , S. Sosnowski, Instalacje Wodociągowe Wyd. Seidel-Przywecki sp. z o.o. Warszawa 2009
[3] J. Skiba, Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w wodociągach. Wodociągi i Kanalizacja nr 9/2010
[4] J. Skiba, Wpływ zaworów antyskażeniowych na opory przepływu w instalacjach wodociągowych. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE” Dębe k/Warszawy, 12-13.05.2011r.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75 z 2002r wraz ze zmianami i uzupełnieniami).
[6] PN-92/B - 01706, Instalacje Wodociągowe, Wymagania w projektowaniu.
[7] PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny
[8] PN-EN 13959:2005 Zawory zapobiegające zanieczyszczeniu wody o średnicach, DN 6 do DN 250 - rodzina E - typ A, B, C i D
[9] PN-EN 12729:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną strefa ciśnienia. Rodzina B. Typ A
[10] Karty katalogowe urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym różnych producentów
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0024
Identyfikatory