Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0023

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Dobór średnic przewodów w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych

Autorzy Jeżowiecki, J.  Nowakowski, E. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN Selection of pipe diameters in water supply systems of residential buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Unieważnienie w 2009 r. normy PN-92/B-01706, dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych, bez wskazania normy zastępczej, spowodowało poszukiwania aktualnych zasad obliczeniowych, umożliwiających dla tych instalacji prawidłowy dobór średnic przewodów. W pracy zaproponowano takie zasady w odniesieniu do instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych. Analizą objęto dwa rodzaje instalacji wodociągowych: instalacje wody zimnej z mieszkaniowymi podgrzewaczami ciepłej wody oraz instalacje wody ogólnej, zimnej i ciepłej.
EN Revocation in 2009 of the standard PN-92/B-01706 concerning requirements in the design of water supply, without any indication of surrogate standards, motivated the search for new computing rules enabling the correct selection of pipe diameters for these installations. The new proposed rules concern the water supply systems used in residential buildings. The study covered two types of water supply: cold water installations with individual water heaters in the flats and water systems in general, cold and hot water, in the building.
Słowa kluczowe
PL instalacja wodna   wodociąg   budynek mieszkalny  
EN water supply system   residential building  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2011
Tom nr 12
Strony 29--30
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Jeżowiecki, J.
autor Nowakowski, E.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
Bibliografia
[1] PN-92/B-01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
[2] DIN-1988. TEDIBL 3.Technische Regeln für Trinkwasser-Instalationen (TRWI). Ermittlung der Rohrdurchmesser. Technische Regel des DVGW.
[3] NOWAKOWSKI E.: Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych. Rynek Instalacyjny, 11/2010.
[4] BIULETYN WIADOMOŚCI PKN „Normalizacja”, 7/2009.
[5] PN-EN 806-3:2006. Wymagania dotyczące instalacji do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3. Wymiarowanie przewodów. Metoda uproszczona.
[6] NOWAKOWSKI E., JEŻOWIECKI J.: Wymiarowanie przewodów instalacji wodociągowych według metody uproszczonej, Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych”. Politechnika Śląska. Gliwice 2010.
[7] NOWAKOWSKI E.: Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych - wybór metody, Rynek Instalacyjny, 4/2011.
[8] ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U., Nr 10, poz. 46.
[9] NOWAKOWSKI E.: Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych, Rynek Instalacyjny, 11/2010.
[10] TUZ P. K.: Wskaźniki nierównomierności dobowej i chwilowej w budownictwie wielorodzinnym, Rynek Instalacyjny, 5/2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0090-0023
Identyfikatory