Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0076-0019

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Instalacje fotowoltaiczne i kierunki ich rozwoju

Autorzy Zapałowicz, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono obecny stan rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Instalacje fotowoltaiczne najczęściej z modułami monokrystalicznymi pracują w trybie zasilania awaryjnego lub jako podstawowe źródła zasilania odbiorników w energią elektryczną. Jednak najefektywniejsza jest praca tych instalacji w trybie dołączenia do sieci elektroenergetycznej. Coraz częściej stosunkowo drogie i ciężkie moduly monokrystaliczne zastosowane są tańszymi i lżejszymi modułami cienkowarstwowymi. Dalszy rozwój przemysłu fotowoltaicznego to: wprowadzanie nowych generacji ogniw fotowoltaicznych o większej sprawności i o lepszych właściwościach eksploatacyjnych oraz optymalizacja elementów instalacji PV.
EN The present development of photovoltaic in Poland is presented in the paper. The PV installations with monocrystalline modules are the emergency sources or they are the main sources of electricity for electrical devices. However, the most effectively exploitation of PV installations is when they are on-grid type. More often the expensive and heavy monocrystalline modules are replaced by the cheaper and thin layer modules. In the future, the new generation of solar cells characterized by higher efficiency and better exploitation properties will be used. The optimalization of PV elements in PV installations will be trend in photovoltaic manufacture.
Słowa kluczowe
PL źródło ciepła   fotowoltaika  
EN heat source   photovoltaic  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2010
Tom nr 11
Strony 40--42
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.,rys., tab.
Twórcy
autor Zapałowicz, Z.
  • Katedra Techniki Cieplnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2001/77/EC z dnia 27 wrzśnia 2001 r. „w sprawie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej”.
[2] Dyrektywa 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. „w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych”.
[3] Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku „w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE”.
[4] Klugmann-Radziemska E.: Fundamentals of energy generation. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2009. str.86-102.
[5] Klugmann-Radziemska E.: Wskaźniki właściwego doboru elementów instalacji fotowoltanicznej. Czysta Energia 12/2006 str. 20-21
[6] Pietruszko Nadziemska. M. Świetlana przyszłość fotowoltaiki. Czysta Energia Nr 6, 2000, s. 18-20.
[7] Radziemska E., Meller P.: Electrical energy generation in photovoltaic systems installed in north Poland — problems and possibilities. Proceedings of 13th Internatinal Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin 2010, pp.139-146.
[8] Working Group 3: A Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology. Report prepared by Working Group 3 „Science Technology and Applications” of the EU PV Technology Platform. European Communities, 2007.
[9] Wróbel A., Wasik J., Godlewski J.: Kierunki rozwoju organicznych ogniw słonecznych. Czysta Energia, Nr. 7-8, 2010, str.22-23
[10] Zapałowicz Z., Konieczny S.: Analiza parametrów pracy instalacji fotowoltaicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Instal 4/2010 str.13-18.
[11] Zapałowicz Z., Szyszka D.: Exploitation of photovoltaic installation in Ostoja in summer 2009. Polska Energetyka Sfoneczna. Nr 1-4/2009, 1/2010 str.32-37.
[12] Zapałowicz Z., Szyszka D.: Exploitation of photovoltaic installation in Ostoja in autumn 2009. Polska Energetyka Słoneczna. Nr 1-4/2009, 1/2010 str.38-42.
[13] Zapałowicz Z., Szyszka D.: Stopień wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne typu „off-grid”. - Praca w redakcji czasopisma Rynek Energii.
[14] Zapałowicz Z.: Ocena parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej z modułami monokrystalicznymi. Rynek Energii Nr 2 (81) 2009. str.65-68.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0076-0019
Identyfikatory