Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0054-0020

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Badanie zawartości WWA w wodzie metodą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną

Autorzy Kaniowska-Klarzyńska, E.  Garboś, S.  Święcicka, D. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN Investigation of PAHs content in water by high performance liquid chromatography with fluorescence detection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku [1] w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) sumy WWA benzo (b) fluorantenu, benzo (k) fluorantenu, benzo (ghi) perylenu i indeno (1,2,3-cd) pirenu, w wodzie przeznaczonej do spożycia, zostało ustalone na poziomie 100 ng/I a maksymalne dopuszczalne stężenie (NDS) benzo (a) pirenu na poziomie 10 ng/I, Oznaczanie WWA na tak niskim poziomie stężeń w wodzie przeznaczonej do spożycia możliwe jest po zatężaniu próbek techniką ekstrakcji do fazy stałej i następnie analizie chromatograficznej z detekcją fluorescencyjną. W oparciu o zwalidowaną i akredytowaną procedurę badawczą oznaczono benzo (a) piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (ghi) perylen i indeno (1,2,3-cd) piren w wodzie bedącej w kontakcie z węglem aktywnym, matami oborowymi i przepływowymi filtrami kranowymi zawierającymi węgiel aktywny. Nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń WWA w odniesieniu do ww. Rozporządzenia MZ.
EN According to the requirements of Decree of Minister of Health from 19 November 2002 [1 ] on the quality requirements for water intended for human consumption maximum concentration level (MCL) of sum of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) — benzo (b) fluoranthene, benzo (k) fluoranthene, benzo (ghi) perylene, indeno (1,2,3-cd) pyrene, in water intended for human consumption, was established at the level of 100 ng/I, and maximum concentration level (MCL) of benzo (a) pyrene — at the level of 10 ng/I. The determination of PAHs at those low concentration levels in water intended for human consumption is possible after preconcentration of analytes by solid phase extraction and following detection with the use of chromatographic analysis with fluorescence detection. Basing on validated and accredited analytical procedure benzo (a) pyrene, benzo (b) Huoranthene, benzo (k) Huoranthene, benzo (ghi) perylene and indeno (1,2,3-cd) pyrene were determined in water being in the contact with activated carbon, barn mat and online tap filters contained activated carbon. There is no evidence for exceeding maximum concentration levels of PAHs in above mentioned samples in regard to requirements of Decree of Minister of Health.
Słowa kluczowe
PL jakość wody   chromatografia   detekcja   stężenie WWA  
EN water quality   chromatography   detection   PAHs content  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2006
Tom nr 10
Strony 58--60
Opis fizyczny Bibliogr. 1 poz., tab.
Twórcy
autor Kaniowska-Klarzyńska, E.
autor Garboś, S.
autor Święcicka, D.
  • Państwowy Zakład Higieny
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. Nr 203, Poz. 1718, Str. 12668-12679].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0054-0020
Identyfikatory