Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0054-0019

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Skuteczność płukania przewymiarowanych sieci wodociągowych metodą ukierunkowanego przepływu

Autorzy Kulbik, M. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN Effectiveness of the unidirectional flushing of oversized water distribution systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono rezultaty przeprowadzonych w 2005 roku prób płukania sieci wodociągowej w Biłgoraju metodą ukierunkowanego przepływu. Podstawową cechą tej metody jest realizacja scenariuszy płukania zaplanowanych za pomocą symulacji komputerowej. Bazowanie na znajomości parametrów hydraulicznych odróżnia ją od tradycyjnego sposobu płukania. Oceny skuteczności płukania dokonano na podstawie wyników badań laboratoryjnych popłuczyn oraz symulacyjnego oszacowania hydraulicznego stanu rurociągu azbestowo-cementowego przed i po płukaniu. Wyniki analiz zebranego materiału empirycznego wskazują na zadowalającą efektywność płukania sieci metodą ukierunkowanego przepływu
EN This paper presents results of the tests of unidirectional flushing performed in the Bitgoraj water distribution system. The basic feature of this method is realisation of the procedures programmed by the computer simulation. A program of Hushing requires the knowledge of hydraulic parameters of all water distribution system components. The effectiveness of flushing has been calculated on the base of laboratory test on washings as well as on the evaluation of hydraulic parameters of the asbestos cement pipes before and after flushing. Results of testes have shown a satisfactory effectiveness of the flushing of distribution system with the method of unidirectional flushing.
Słowa kluczowe
PL wodociąg   rurociąg   przepływ ukierunkowany  
EN water supply system   pipeline   oriented flow  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2006
Tom nr 10
Strony 52--57
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Kulbik, M.
  • Politechnika Gadńska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Sanitarnej
Bibliografia
[1] Antoun E. N., Dyksen J. E., Hiltebrand D. J.: Unidirectional flushing: a powerful tool. Journal of the American Water Works Associa-tion (AWWA) 1999. Vol. 91, no 7, pp. 62-71.
[2] Dymaczewski Z., Sozański M. M.: Wodociągi i kanalizacja w Polsce. Tradycja i współczesność. Praca zbiorowa pod redakcją naukową M. M. Sozański. Poznań-Bydgoszcz: Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych 2002, s. 1163.
[3] Kulbik M.: Badania terenowe i symulacja komputerowa miejskich systemów wodociągowych. Monografia nr 49. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2004, s. 211.
[4] Kulbik M. (2000J: Program modernizacji układu wodociągowego w Biłgoraju na podstawie obliczeń hydraulicznych wykonanych przy użyciu modelu komputerowego. Zakład Usług Technicznych Dokumentacje Wielobranżowe Gdańsk, s. 117.
[5] Kulbik M:. Wdrożeniowe przykłady zastosowania modeli symulacyjnych w branży wodociągowej. Informacja INSTAL 1998. Vol. 178, nr 12, s. 36-43.
[6] Kulbik M: Przykłady zastosowań symulacyjnych modeli systemów dystrybucji wody w praktyce inżynierskiej. Inżynieria Morska i Geotechnika 1997, nr 4, s. 207-215.
[7] Kulbik M:. Uwarunkowania wdrożeniowe i korzyści ze stosowania modeli symulacyjnych w praktyce projektowej i eksploatacyjnej systemów dystrybucji wody. Seminarium nt. „Technologia i automatyka systemów wodociągowych i kanalizacyjnych". Gdańsk, 13-14 czerwca 1996, s. 111-115.
[8] Walski T. M. Chase D. V., Sawic D. A: Water distribution modeling. Haestad Press, Wa-terbury, CT, USA, 2001, p. 441.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0054-0019
Identyfikatory