Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0054-0010

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Sieci ciepłownicze z rur preizolowanych. Uwagi do normy PN-EN 13941

Autorzy Mokrosz, R. 
Treść / Zawartość http://www.informacjainstal.com.pl/
Warianty tytułu
EN Preinsulated pipes for district heating. Remarks to PN-EN 13941 standard
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Poddaje się krytycznej ocenie treść normy PN-EN 13941 w części dotyczącej projektowania i wykonywania obliczeń konstrukcji sieci. Zwraca sięuwagę na zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji sieci wynikające z nieumiejętnego stosowania normy, oraz na potrzebę dostosowania zapisów normy do norm i wymagań obowiązujących w budownictwie.
EN Conclusion: Standard PN-EN 13941 has negative option in part regarding pipeline designing and constructions. It has to be take into consideration for pipeline construction safety risk in result of wrong standard and need of standard regulation in reference to standards and requirements for bulding.
Słowa kluczowe
PL ciepłownictwo   rury preizolowane   sieć ciepłownicza  
EN heating   preinsulated pipes   heating network  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2006
Tom nr 10
Strony 6--9
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Mokrosz, R.
  • Wojewódzkie Biuro Projektów, Zabrze
Bibliografia
1. Bęczkowski W.: Rurociągi energetyczne. Cz. II. Sprężystość i wytrzymałość układów. WNT, 1965
2. Bródka J., Brodniewicz M.: Konstrukcje stalowe z rur. Arkady, 2001,
3. Dokument interpretacyjny do Dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych. Wymaganie podstawowe Nr. 1 „Nośność i stateczność" ITB, Warszawa, 1994,
4. Kocanda S., Kocanda A.: Niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa materiałów. WNT, 1989,
5. Łubiński M., Flipowicz A., Żółkowski W.: Konstrukcje metalowe Cz. I. Arkady, 2006,
6. Łubinski M., Żółkowski W.: Konstrukcje metalowe Cz. II. Arkady, 2004,
7. Mokrosz R., Paszkiewicz T.: Program komputerowy do obliczeń statycznych rurociągów zagłębionych w gruncie. Informacja INSTAL, Nr 9 (163), 1997 r,
8. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
9. PN-79/M34033 Rurociągi pary i wody. Obliczanie grubości ścianek rur,
10. PN-81/8-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
11. PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia stale,
12. PN-88/B-02014 - Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem,
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU Nr 120, poz. 1133),
14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jednolity tekst z 2003 r. DzU Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0054-0010
Identyfikatory