Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0052-0024

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Wpływ przewodności cieplnej izolacji na straty ciepła w preizolowanej sieci ciepłowniczej

Autorzy Żarski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of thermal conductivity of insulation on heat loss in preinsulated district heating network
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagadnienie skuteczności izolacji przewodów sieci ciepłowniczej jest ważne - pojawia się przy wyborze dostawcy lub wykonawcy preizolowanej sieci ciepłowniczej. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu współczynnika przewodzenia ciepła pianki izolacyjnej na wielkość strat ciepła w sieci ciepłowniczej. Wyznaczono zależność wzrostu strat ciepła w funkcji wzrostu współczynnika przewodzenia ciepła izolacji cieplnej w przykładowej sieci ciepłowniczej, w typowych warunkach w Polsce. Obliczenia, wykonane zgodnie z normą EN-ISO 12241, wskazują na liniową korelację obydwu parametrów. W przykładzie wzrost współczynnika przewodzenia ciepła izolacji o 10 % powoduje wzrost rocznych strat ciepła o ok. 8,1 %, co wydaje się wartością istotną. Z drugiej strony, zwiększenie współczynnika przewodzenia ciepła izolacji o 14 % powoduje wzrost strat ciepła w systemie ciepłowniczym o ok. 1 % w odniesieniu do ciepła dostarczonego do odbiorców, co w aspekcie ekonomicznym stanowi wartość niezbyt wielką. Prezentowany model pozwala na ocenę atrakcyjności ekonomicznej budowy sieci ciepłowniczej przy różnej grubości i przy różnej wartości współczynnika przewodzenia ciepła izolacji cieplnej.
EN Problem of the effectiveness of thermal insulation of district heating pipelines is important - it appears as a factor in case of choice of supplier or contractor of preinsulated district heating network. An aim of the article is presentation of influence of thermal conductivity on total heat loss in a year. Dependence an increase of thermal conductivity of insulation layer on the heat loss in district heating system, at typical conditions in Poland have been calculated. Calculation, according to EN-ISO 12241, point at linear co-relation between both parameters. In an example increase of thermal conductivity of insulation layer at 10 % causes at 8.1 % increase of heat loss. It seems a large value. From the another point of view of 14 % increase of thermal conductivity, increases at 1% heat loss in relation to heat delivered to customers. It is not a large value. Model presented in the article gives a simple tool for estimation of economic aspects of choice of thickness and properties of thermal insulation in district heating network.
Słowa kluczowe
PL izolacja cieplna   sieć ciepłownicza   ciepło   straty ciepła  
EN thermal insulation   heating network   heat   heat loss  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2006
Tom nr 3
Strony 5--8
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Żarski, K.
  • Wydział Inżynieryjny Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
Bibliografia
[1] Iwko I.: „Badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji PUR rurociągów preizolowanych - dyskusja", INSTAL nr 1, 2006.
[2] Kręcielewska E, Smyk A.: „Badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji termicznych rurociogów ciepłowniczych", INSTAL nr 11/05, s. 36-40
[3] Kręcielewska E., Smyk A.: Odpowiedź na list z Laboratorium LOK..., INSTAL nr 1, 2006.
[4] Konarzewski A.: List do redakcji INSTALU, INSTAL nr 1, 2006.
[5] Potrzebowska H.: „Izolacyjność otulin izolacyjnych i rur preizolowanych", INSTAL nr 1, 2006.
[6] Żarski K.: „Influence of the Maximum Consumption of Hot Domestic Water Periods on Thermal Balance in Residential Buildings", Międzynarodowa Konferencja „Air Conditioning and District Heating", Wrocław-Szklarska Poręba 04-07.06.1998 r.
[7] Żarski K.: „Wspomagane komputerowo obliczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych", INSTAL nr 4/03, s. 8-13.
[8] Alstom Power Flow Systems - Poradnik Techniczny, wyd. VII, 2002 r.
[9] Baza danych systemu ciepłowniczego w....
[10] Dane budynków osiedla Wyżyny – udostępnione przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy S. A.
[11] PN-EN 253 „Sieci ciepłownicze – System rur preizolowanych. Zespół rurowy".
[12] PN-B-02421: 2000 „Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze."
[13] EN ISO 12241 „Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania".
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0052-0024
Identyfikatory