Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0022-0013

Czasopismo

Archives of Metallurgy and Materials

Tytuł artykułu

The effect of temperature and CO2 concentration in reaction gas on coke reactivity

Autorzy Długosz, A.  Budzyń, S.  Sadowski, A.  Stachura, R. 
Treść / Zawartość http://www.imim.pl/archives http://journals.pan.pl/dlibra/journal/97808
Warianty tytułu
PL Wpływ temperatury i zawartości CO2 w gazie reakcyjnym na reakcyjność koksu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The relationships between coke reactivity and CO2 concentration in reaction gas as well as between coke reactivity and temperature of examination were investigated. The results of coke reactivity examinations at the temperatures range from 900°C to 1050°C with the CO2 -content in reaction gas being equal to 19,6%, 44,4%, 76,8% and 100% are presented. Two cokes with different reactivity, determined under standard conditions, were tested. It was shown that coke reactivity depends significantly on both, CO2- content in gas and the temperature of examination. These correlations constitute an individual feature of coke. Coke reactivity decrease remarkable with decreasing of CO2 concentration in gas. It was stated the linear correlation between coke reactivity and CO2 concentration. The correlation between reactivity of the examined cokes and the temperature of examination is of exponential type. The obtained results indicate that coke reactivity in the direct reduction zone of the blast furnace could be different from that determined as the value characterizing coke properties under standard conditions. This is a result of lower CO2-content in gas in the blast furnace and the wide range of temperatures at which the direct reduction process occurs. Therefore, it is possible that the reactivity of coke may not be the main criterion of evaluating its suitability for the blast furnace process.
PL Badano zalezność reakcyjnosci koksu od stężenia CO2 w gazie reakcyjnym i temperatury. Przedstawiono wyniki badań reakcyjnosci koksu w zakresie temperatur od 900°C do 1050°C oraz zawartościach dwutlenku węgla w gazie reakcyjnym wynoszących: 19,6%, 44,4%, 76,8% i 100%. Przedmiotem badań były dwa koksy o różnej reakcyjności oznaczanej w warunkach standardowych. Wykazano, że reakcyjność koksu istotnie zależy zarówno od zawartości dwutlenku węgla w gazie i od temperatury oznaczenia. Zależności te są indywidualną cechą koksu. Reaktywność koksu znacząco maleje wraz ze zmniejszeniem stężenia CO2 w gazie reakcyjnym. Stwierdzono liniową zalezność reakcyjnosci koksu od stężenia CO2 w gazie. Zależność reakcyjności badanych koksów od temperatury oznaczenia ma charakter wykładniczy. Otrzymane rezultaty wskazują, że reakcyjność koksu w strefie redukcji bezpośredniej wielkiego pieca może być inna od wyznaczanej jako wielkość charakteryzująca własności koksu w warunkach standardowych. Wynika to z mniejszej zawartości dwutlenku węgla w gazie w wielkim piecu i szerokiego zakresu temperatur w której zachodzi redukcja bezpośrednia. Zatem reakcyjność koksu wielkopiecowego może nie być podstawowym kryterium oceny jego wartości użytkowej.
Słowa kluczowe
PL reakcyjność koksu   gaz reakcyjny   koks  
EN coke reactivity   coke  
Wydawca Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
Czasopismo Archives of Metallurgy and Materials
Rocznik 2005
Tom Vol. 50, iss. 4
Strony 977--987
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Długosz, A.
  • Wydział Paliw i Energii, AGH, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
autor Budzyń, S.
  • Wydział Paliw i Energii, AGH, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
autor Sadowski, A.
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, AGH, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
autor Stachura, R.
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, AGH, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
Bibliografia
[1] Project No. 7 T08B 020 13 Rep., AGH, Faculty of Fuel and Energy, Krakow (2002).
[2] A. Mianowski, Acta Montana 120 (II), 23-38 (2001).
[3] A. Długosz. C. Czosnek, S. Budzyrt, A. Dąbe k, Karbo, Energochemia, Ekologia 40. 94-97 (1995).
[4] J. Węgiel, H. Machowska, Karbo, Energochemia. Ekologia 40, 252-254 (1995).
[5] J. Woś, Ph. D. Tresis. AGH. Krakow 1993.
[6] Polish Standard PN-90/C-O4311.
[7] Polish Norm PN-96/C-04312.
[8] Project No. 7 T08B 040 19 Rep., AGH, Faculty of Fuel and Energy, Krakow (2002).
[9] A. Sadowski, S. Budzyń, A. Długosz, Archives of Metallurgy 48 (4) 467- 477 (2003).
[10] M. Bernasowski, Ph. D. Thesis, AGH, Krak6w 2000.
[11] Project No. 6 T08 110 2001 C/5544 Rep., AGH, WMilM, zmsz, Kraków (2002).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0022-0013
Identyfikatory