Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW2-0016-0017

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika

Tytuł artykułu

Wyznaczanie wubranych parametrów ruchu pojazdów samochodowych z wylorzystaniem pokładowych systemów rejestrujących

Autorzy Merkisz, J.  Wrona, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Using on-board recording devices to reconstruct specific movement parameters
Konferencja Konferencja Naukowo-Techniczna.Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych(5; 7-8.02.2006; Kielce, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono system pomiarowy montowany w pojazdach samochodowych, rejestrujący informacje odczytane z czujników własnych urządzenia (przyspieszenia liniowe i kątowe bryły pojazdu) oraz informacje z pokładowych systemów diagnostycznych OBDII lub EOBD, a w przyszłości także z innych systemów. Opisane zostały zastosowane metody przetwarzania sygnałów oraz algorytmy stosowane do opisania i odtworzenia trajektorii ruchu pojazdu. Urządzenie skonstruowane zostało w postaci zintegrowanego modułu umożliwiającego jednoczesny pomiar i reje-strację wielu parametrów ruchu pojazdu. Umieszczone jest ono w trwałej obudowie i przewidziane do stosowania w charakterze tzw. "czarnej skrzynki". Czujniki przyspieszeń zapewniają pomiar przyspie-szeń w 3 wzajemnie prostopadłych osiach. Dwa układy scalonych żyroskopów - zamontowane w odpowiednich względem karoserii pojazdu płaszczyznach - umożliwiają pomiar prędkości kątowej bryły pojazdu. Taki zestaw czujników oraz informacje odczytane z pokładowych systemów diagno-stycznych, umożliwiają określenie parametrów ruchu oraz rejestrację trajektorii pojazdu nawet w przypadku poślizgu, czy przewrócenia się samochodu.
EN The paper describes a measurement system mounted in vehicles to register the linear and angular acceleration of the vehicle's body. It discusses methods implemented to process the signals, and examines the algorithms used to describe and reconstruct the vehicle's course. The device has been designed as an integrated module for measurement and reconstruction of a number of vehicle movement parameters, and is placed in a sturdy solid metal case so that it can be used as a so called black box. The integrated acceleration sensors provide measurement of acceleration at three mutually perpendicular axes. Two systems of integrated gyroscopes positioned on the planes which are properly set in relation to the vehicle's body make it possible to measure the vehicle's angular velocity. Such a design makes it possible to continue measurements of vehicle's movement and registering the vehicle's trajectory even if the vehicle skids or overturns. In addition, the present work evaluates accuracy of measurement and possible inaccuracies while reconstructing a movement trajectory using the methods proposed. The project paper is substantiated with examples of reconstructed road events and a discussion of the results that were obtained.
Słowa kluczowe
PL czarna skrzynka   rejestrator   trajektoria   diagnostyka pokładowa  
EN recorder   black box   trajectory   on-board diagnostic  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
Rocznik 2006
Tom Z. 84
Strony 249--257
Opis fizyczny Bibliogr.poz.8, rys.
Twórcy
autor Merkisz, J.
autor Wrona, A.
  • Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul.Piotrowo 3, PL - 60 965 Poznań
Bibliografia
1. An Experimental Examination of Selected Maneuvers That May Induce On-Road, Untripped Light Vehicle Rollover - Phase 1-A of NHTSA’s 1997-1998 Vehicle Rollover Research Program.
2. Chidester A., Hinch J., Mercer T.C., Schultz K.S., Recording Automotive Crash Event Data. International Symposium on Transportation Recorders. Arlington, Virginia, May 3-5 1999.
3. Dole L., On-board Recorders: The “black Boxes” of the Trucking Industry. International Symposium on Transportation Recorders. Arlington. Virginia, May 3-5 1999.
4. Materials of OSA (National Organization for Automative Safety&Victims’ Aid).
5. McHenry B.G., The Algorithms of CRASH. 2001 SECCC, McHenry Software, Aug 2001. http://www.mchenrysoftware.com/ SECCC%20Presentation.pdf.
6. Mening P., Coverdill C., Transportation Recorders on Commercial Vehicles. International Symposium on Transportation Recorders. Arlington, Virginia. May 3-5 1999.
7. NCAP (New Car Assessment Program) Frequently Asked Questions.
8. Thomas N.L., Freud D.M., On-Board Recording for Commercial Motor Vehicle and Drivers: Microscopic and Macroscopic Approaches. International Symposium on Transportation Recorders. Arlington, Virginia, May 3-5 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW2-0016-0017
Identyfikatory