Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW2-0016-0013

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika

Tytuł artykułu

Rekonstrukcja wybranych parametrów ruchu samochodu - próba oceny dokładności na podstawie badań drogowych

Autorzy Guzek, M.  Pieniążek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The reconstruction of selected parameters a car's movement - an attempt to evaluate the accuracy on the basis of read tests
Konferencja Konferencja Naukowo-Techniczna.Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych(5; 7-8.02.2006; Kielce, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Samochodowe "czarne skrzynki", znane pod skrótową nazwą UDS (Unfall Daten Speicher) lub ADR (Accident Data Recorder) są urządzeniami umożliwiającymi odtworzenie parametrów kinematycznych ruchu samochodu, istotnych na przykład dla rekonstrukcji wypadku drogowego. Zakres ich działania (liczba i rodzaj rejestrowanych wielkości, czas, sposób i częstotliwość rejestracji) jest różny, co może wpływać na dokładność rekonstrukcji. Do tej pory opublikowano kilka prac na ten temat. Były one oparte głównie na obliczeniach metodami symulacyjnymi. W pracy zostaną przedstawione przykłady wyników obliczeń wykonanych na podstawie danych zgromadzonych podczas badań drogowych samochodu osobowego.
EN "Black boxes" in cars known as UDS (abbreviation for Unfall Daten Speicher) or ADR (Accident Data Recorder) are the devices which enable to reproduce the kinematic parameters of a car's movement vital for example to reconstruct a road accident. The range of their action (the number and the type of registered quantities, time, frequency and means of the registration) varies which may influence the accuracy of the reconstruction. So far a few papers have been published on this subject. The papers were based mainly on calculations made by means of simulation methods. In this paper there have been compared the 'reconstruction' calculation results carried out on the basis of data from experimental tests of passenger car with results which can be obtained from two kinds of 'black boxes'.
Słowa kluczowe
PL czarna skrzynka   badania drogowe   rekonstrukcja wypadków  
EN car black boxes   accident reconstruction   road test  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
Rocznik 2006
Tom Z. 84
Strony 207--214
Opis fizyczny Bibliogr.poz.3, rys.
Twórcy
autor Guzek, M.
autor Pieniążek, J.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul.Koszykowa 75, PL - 00 662 Warszawa
Bibliografia
1. Guzek M., Lozia Z., Rekonstrukcja trajektorii ruchu pojazdu na podstawie zapisów „czarnych skrzynek” - badania symulacyjne. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska, Zeszyt nr 2 (57)/2005.
2. Menig P., Coverdill C., Transportation Recorders on Commercial Vehicles. Proceedings of the NTSB International Symposium on Transportation Recorders. May 3-5, 1999.
3. TR/ISO 3888-1975 Road Vehicles - Test Procedure for a Severe - Change Manoeuvre
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW2-0016-0013
Identyfikatory