Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW2-0003-0014

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo

Tytuł artykułu

Programy nauczania na specjalności Inżybieria Procesów Budowlanych. Doświadczenia i propozycje.

Autorzy Jaworski, K.M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Learning Programs on specialization Engineering of Construction Processes.Expererience and suggastions.
Konferencja Ogólnoplolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna"Kształcenie na kierunku Budowenictwo"(22-24.10.2003; Kielce-Cedzyna; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono sylwetkę zawodową absolwenta specjalności inżyniera procesów budowlanych (IPB) oraz zaprezentowano programy nauczania przedmiotów, które są związane z tą specjalnocią. Niektóre z tych przedmiotów powinny być prowadzone przed podziałem na specjalności z uwagi na ich znaczenie dla podstawowego wykształcenia inzyniera budowlanego. Inne mają charakter specjalistyczny i dotyczą bloków dyplomujących w zakresie inżynierii procesów budowlanych na studiach inżynierskich lub analogicznej specjalności na studiach magisterskich. Programy nauczania przedstawiono w oparciu o doświadczenia autora referatu uzyskane podczas pracy w Politechnice Warszawskiej.
EN The paper presents professional profile of "Engineering and Construction Processes" specialty graduate as well as linked relevant learning programs. Some of the courses should be carried on before specialization selection with regards to high importance of fundamental level of Construction Engineers education. Other are considered as specialistic and are referring to granting diploma groups in the field of Engineering of Construction Processes on bachelors level and by analogy on masters level. The programs courses are presented based on authors professors experience at Warsaw University of Technology.
Słowa kluczowe
PL edukacja   programy nauczania   inżynieria procesów budowlanych  
EN educational system   didactic programmers   construction processes engineering  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
Rocznik 2003
Tom Z. 43
Strony 165--173
Opis fizyczny
Twórcy
autor Jaworski, K.M.
  • Politechnika Warszawska, Zakład Inzynierii Procesów Budowlanych i Inwestycyjnych, Al.Armii Ludowej 16, PL - 00 637 Warszawa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW2-0003-0014
Identyfikatory