Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW2-0003-0011

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo

Tytuł artykułu

Zadania stosowane w kształceniu inżynierów

Autorzy Grabarczyk, Cz. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The role of task in engineers education
Konferencja Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna"Kształcenie na kieruku Budownictwo"(22-24.10/2003; Kielce-Cedzyna; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono ogólna charakterystyke i cele akademickiego procesu kształcenia inżynierów, przegląd dydaktycznych celów rozwiązywania zadań oraz klasyfikację zadań stosowanych w procesie dydaktycznym. Omówiono podstawowe rodzaje zadań (rachunkowe, jakościowe, problemowe) oraz metody ich rozwiązywania, takie jak analityczno-syntetyczne, algorytmiczne i laboratoryjne.Przedstawiono cztery etapy metodyki rozwiązywania zadań typu wyznaczyć. W zakończeniu przedstawiono ogólne zasady redakcyjnego opracowania rozwiązań zadań oraz sformułowano wiele wniosków i uwag, waznych z punktu widzenia założonych celów kształcenia inżynierów.
EN The general charakteristics and aims of the energineers university education process, the survey of didactic aims in tasks solution and the classification of tasks applied in the didactic process were presented. The basic types of tasks and thier solving methods, like analytic and synthetic, algorithmical and laboratory, were discussed. The four stages of methodological solution of tasks "determine" type were given.The final part showed general rules of editorial work in the solved tasks and a number of notes, valid for the assumed aims of the engineers'education, were formulated.
Słowa kluczowe
PL metody rozwiązania   zadania  
EN tasks   methodological solution tasks  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
Rocznik 2003
Tom Z. 43
Strony 121--140
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Grabarczyk, Cz.
  • Szkoła Główna Gospodarstawa Wiejskiego, Katedra Budownictwa i Geodezji, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul.Nowoursynowska 166, PL - 02 787 Warszawa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW2-0003-0011
Identyfikatory