Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0096-0023

Czasopismo

Pomiary Automatyka Robotyka

Tytuł artykułu

Charakterystyka powierzchni tulei cylindrowych przeznaczonych do zalewania metodą Alfin

Autorzy Pawlus, P.  Michalski, J.  Ochwat, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Characteristic of cylinder liner surfaces subjected to cast by Alfin method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Scharakteryzowano proces technologiczny tulei cylindrowych oraz sposób pomiaru i oceny struktury geometrycznej powierzchni. Półfabrykatem tulei cylindrowych był odlew wielokrotny specjalny w kształcie rury, wykonany metodą odlewania odśrodkowego poziomego. Charakteryzuje się on porowatą powierzchnią zewnętrzną, uzyskaną oddziaływaniem pokrycia formy. Powierzchnia jest oczyszczona obróbką strumieniowo-ścierną kulkami metalowymi. Tuleje cylindrowe przeznaczone są do zalewania metodą Alfin w blokach cylindrowych ze stopów aluminium. Przedstawiono analizę składu chemicznego i makrostruktury powierzchni tulei cylindrowej na poziomie mikroskopu świetlnego i elektronowego mikroskopu skaningowego z mikroanalizą składu chemicznego. Dokonano pomiaru i analizy chropowatości powierzchni. Profil tworzącej powierzchni zewnętrznej tulei cylindrowych mierzono konturografem, natomiast powierzchnię profilometrem skaningowym z czujnikiem laserowym. Podano wartości parametrów chropowatości wyodrębnionych profili wzdłuż tworzącej i obwodu powierzchni zewnętrznej tulei. Szczyty nierówności miały kształt zbliżony do kulistego. Funkcja autokorelacji powierzchni świadczy, że powierzchnia ma charakter mieszany (okresowo-losowy). Wykresy kątowe: widmowej mocy powierzchni i funkcji autokorelacji powierzchni wskazują, że jest to powierzchnia izotropowa. Zbliżone wartości udziału materiałowego i sumy kąta wzniosu profilu wzdłuż długości tworzącej i obwodu powierzchni tulei świadczą o podobnym kształcie nierówności powierzchni.
EN Production process of cylinder liners and methods of measurement and analysis of their surface topography are described. Special multiple casting of tube shape, made by centrifugal horizontal method was the semi-product of cylinder liner. It has porous outer surface as a result of form coating. This surface is cleaned by vapor blasting method using steel balls. Cylinder liners are subjected to casting by Alfin method in cylinder blocks from aluminum alloys. The analysis of chemical constitutions and macrostructure of cylinder liner are presented. The measurement and analysis of cylinder liner surface topography was done. The profileof generating line of external cylinder liner surface was measured with contour measuring machine, but its surface topography by scanning equipment Talyscan 150 with laser sensor. The surface summits shape is similar to spherical. The analysis of areal auto-correlation function proves mixed (random-periodic) character of surface topography of cylinder liner. It was shown after the analyses of angular plots of power spectral density and autocorrelation functions that the analysed surface is isotropic.
Słowa kluczowe
PL tuleja cylindrowa   topografia powierzchni porowatej  
EN cylinder liner   porous surface topography  
Wydawca Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Czasopismo Pomiary Automatyka Robotyka
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 4
Strony 61--65
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Pawlus, P.
autor Michalski, J.
autor Ochwat, S.
Bibliografia
1. Idzior M.: Rozwój samochodowych silników spalinowych w aspekcie metod ich wytwarzania, „Silniki Spalinowe”, r. 124, nr 1/2006, 60-70.
2. Wiśniewski T.S.: Badanie procesów wymiany ciepła w wybranych elementach silników tłokowych. „Prace Naukowe, Mechanika”, z. 203, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
3. Materiały firm: Audi, BMW, Honda, Mercedes, PSA, Renault, Toyota.
4. Kosior A.: Wpływ parametrów wybranych połączeń z tarciem konstrukcyjnym na właściwości sprężysto-tłumiące układów mechanicznych. „Prace Naukowe, Mechanika”, Politechnika Warszawska, z. 209, Warszawa 2005.
5. Bus J.: Wybrane problemy technologii galwanicznych pokryć kompozytowych węzłów ciernych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
6. Pietrowski S., Szymczak T.: Budowa połączenia powłoki alfinowanej z siluminem. „Archiwum Odlewnictwa”, r. 4, nr 14/2004, 393-404.
7. Schwenke H., Neuschaefer-Rube U., Pfeifer T., Kunzmann H.: Optical methods for dimensional metrology in production engineering. „CIRP Annals - Manufacturing Technology”, vol. 51, no 2/2002, 685-699.
8. Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni Zarysy kształtu, falistość i chropowatość. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0096-0023
Identyfikatory