Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0091-0018

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne

Tytuł artykułu

Obwodowy model falownika tranzystorowego współpracującego z indukcyjnym układem grzejnym

Autorzy Kobos, W.  Zgraja, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Circuit model of transistor inverter with induction heating system
Konferencja Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych (22-24.09.2010 ; Kielce, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Symulacja procesu nagrzewania indukcyjnego jest zagadnieniem złożonym, które powinno obejmować zarówno analizę problemów elektrycznych, cieplnych, jak i metalurgicznych. Wśród problemów elektrycznych na plan pierwszy wysuwa się zagadnienie symulacji pracy indukcyjnego układu grzejnego. Jest ono zazwyczaj sprowadzane jedynie do symulacji pola elektromagnetycznego układu wzbudnik-wsad. Źródło zasilania jest w takim przypadku zastępowane idealnym sinusoidalnym źródłem napięciowym lub prądowym. Rzadko kiedy realizowana jest symulacja całej nagrzewnicy indukcyjnej uwzględniająca zarówno indukcyjny układ grzejny, źródło zasilania jak i ich wzajemną współpracę. W pracy, przeanalizowano współpracę tranzystorowego falownika prądowego z obciążeniem w postaci indukcyjnego układu grzejnego. W symulacji posłużono się obwodowym opisem zarówno źródła zasilania, jak i obciążenia. Przy obwodowym podejściu do indukcyjnego układu grzejnego uwzględniono występujące tu wyraźnie zjawisko naskórkowości. Przeanalizowano wpływ wysterowania tranzystorów jak i parametrów nagrzewanego wsadu na kształt prądu zasilającego wzbudnik.
EN The simulation of the process of the induction heating is a complex technical problem which require both analysis of electric, thermal, as well as metallurgical one. For electric problems the simulation of the induction heating system is special important. It is usually get only for the simulation of the electromagnetic field of induction heating system. The source of the power supply in such a case is being replaced with the perfect sinusoidal current or voltage source. In the work, a cooperation of the transistor power-driven inverter with the induction heating system was analysed. In the simulation they used the circuit description of both the source of the power supply, and the load. An influence of steering out of transistors as well as parameters of the heated load was analysed.
Słowa kluczowe
PL nagrzewanie indukcyjne   źródła zasilania  
EN induction heating   power supply  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
Rocznik 2010
Tom Z. 15
Strony 163--170
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kobos, W.
autor Zgraja, J.
  • Enika Sp. z o.o., ul. Morgowa 11, 91-223 Łódź
Bibliografia
[1] Conrad H., Blinov Y., Dzliev S., Modern Solid-State Power Supplies for Induction Heating, in Proc. of Heating by Internal Sources Conference, Padua, September 11-14, 2001, pp. 91-98.
[2] Zgraja J., Symulacja i optymalizacja komputerowa w analizie indukcyjnego nagrzewania powierzchni płaskich, Zeszyty Naukowe PŁ nr 996, 2007.
[3] Sabonnadiere J.C., Meunier G., Modelling nonlinear magnetic material for field computation, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Vol. 4, No. 11, 1990.
[4] Zgraja J., Wpływ wyższych harmonicznych na dokładność symulacji indukcyjnego układu grzejnego z falownikiem szeregowym, Przegląd Elektrotechniczny nr 7, 2008, s. 83-85.
[5] Zgraja J., The current concentrators for induction heating, Elektrowärme - International, No. B3, 1991, pp. 142-148.
[6] Schwenk W., Peter H.J., Anwendungen des Zweifrequenz-Simultan-Verfahrens zum induktiven Randschichtharten, Elektrowarme International, Heft 1/2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0091-0018
Identyfikatory