Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0091-0003

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne

Tytuł artykułu

Algorytmy sterowania kilkoma ruchomymi wzbudnikami w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca

Autorzy Urbanek, P.  Frączyk, A.  Kucharski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Computer-based power control system for induction heated rotating steel cylinder
Konferencja Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych (22-24.09.2010 ; Kielce, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nieruchome, umieszczone w regularnych odstępach wzbudniki służące go nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego nie zapewniają wymaganego przez nowoczesne technologie dostatecznie równomiernego profilu temperatury wzdłuż jego tworzącej. W artykule zbadano wpływ poruszających się wzdłuż tworzącej walca wzbudników na zmniejszenie nierównomierności rozważanego profilu temperatury. Zasymulowano kilka wariantów zasilania poruszających się wzbudników oraz doboru długości stref, w których te wzbudniki się poruszają. Wyniki symulacji opracowano pod kątem przydatności metody do praktycznej realizacji.
EN Fixed, placed at regular intervals inductors for induction heating of a rotating steel cylinder do not provide for required modern technology, sufficiently uniform temperature profile along cylinder axis. The article examines the influence of moving inductors along the cylinder axis to reduce the pick-to-pick temperature amplitude. Several types of motion inductors and the selection of the length of zones of motion have been simulated. The simulation results were compiled and assessed for suitability to the practical implementation methods.
Słowa kluczowe
PL nagrzewanie indukcyjne   algorytmy ruchu wzbudników  
EN induction heating   motion inductors algorithms  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
Rocznik 2010
Tom Z. 15
Strony 31--38
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Urbanek, P.
autor Frączyk, A.
autor Kucharski, J.
  • Politechnika Łódzka, Katedra Informatyki Stosowanej, ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź
Bibliografia
[1] Urbanek P., Kucharski J., Frączyk A., Methods of determination of dynamic properties of induction heated multi input - multi output systems. Electrical Review 2008, Vol. 84, No. 11.
[2] Frączyk A., Urbanek P., Kucharski J., Modelling and optimal temperature control of induction heated rotating steel cylinder. IEEE Conf. on Method and Models in Automation and Robotics - MMAR 2007, 27-30 sierpnia 2007, Szczecin.
[3] Urbanek P., Nagrzewanie indukcyjne obracających się walców stalowych o zadanym wzdłużnym rozkładzie temperatury. Praca doktorska, Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0091-0003
Identyfikatory