Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0084-0021

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne

Tytuł artykułu

Zastosowanie hydrauliki siłowej na obiektach hydrotechnicznych na przykładzie zrealizowanego projektu automatycznej czyszczarki krat zapory wodnej

Autorzy Fraszek, H.  Orłowski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Usage of fluid power hydraulics on hydrotechnical objects on example of automatic hydro power plant grate cleaner
Konferencja Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych (22 ; 19-22.01.2009 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy układu hydraulicznego automatycznej czyszczarki krat zapory wodnej Myczkowce. Część hydrauliczna, mechaniczna i elektryczna została zaprojektowana i wykonana przez przedsiębiorstwo Famak S.A. Kluczbork. Punkt 1 przedstawia zabudowę urządzenia na obiekcie zapory i jego podstawowe elementy. Punkt 2 opisuje budowę układu hydraulicznego oraz ogólną zasadę działania i cykle pracy czyszczarki. W punkcie 3 ukazany jest układ hydrauliczny podzielony na główne sekcje różniące się miedzy sobą zasadą działania, funkcjonalnością i budową. Wyróżnia się mechanizmy hydrauliczne: opuszczania i podnoszenia zgarniacza, jazdy czyszczarki oraz otwierania i zamykania zgarniacza. Podpunkty dotyczące poszczególnych sekcji układu wskazują ich hydrauliczne elementy składowe oraz zasadę działania. Uwagi końcowe przedstawiają tryby pracy czyszczarki oraz informacje ogólne na temat dotychczasowego działania urządzenia.
EN The thesis refers to hydraulic system of automatic hydro power plant grate cleaner on Myczkowce dam. Hydraulic, mechanical and electric part has been designed and manufactured by Famak S.A. Kluczbork. Point 1 presents development of equipment on dam and basic elements. Point 2 describes structure of hydraulic system, general principles of operation and cleaner work cycles. Point 3 shows hydraulic system divided to main sections differed between each other by principles of operation, functionality and structure. There are marked out hydraulic mechanisms: opening and closing of scraper, cleaner travel, lifting and lowering of scraper. Sub-clauses referring several sections of hydraulic system show their hydraulic components and principles of operation. Concluding remarks present work modes and general informations about previous work of cleaner.
Słowa kluczowe
PL układy hydrauliczne   obiekty hydrotechniczne  
EN hydraulic systems   hydrotechnical objects  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
Rocznik 2009
Tom Z. 12
Strony CD--CD
Opis fizyczny -pełny tekst, rys.
Twórcy
autor Fraszek, H.
autor Orłowski, R.
  • Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK S.A. 1. Fabryczna 5, 46-200 Kluczbork
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0084-0021
Identyfikatory