Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0072-0011

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne

Tytuł artykułu

Wpływ czasu trwania manewru na dokładność rekonstrukcji ruchu pojazdu za pomocą urządzeń typu ADR/EDR

Autorzy Guzek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Manoeuver time effect on accuracy of vehicle motion reconstruction based on ADR/EDR devices
Konferencja Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych (6 ; 12-13.02.2008 ; Kielce, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów urządzeń typu ADR/EDR. Dotychczasowe publikacje na ten temat wskazują, że w przypadku stosowania typowych na dzień dzisiejszy rozwiązań ADR mogą pojawiać się (wskutek ich uproszczeń) istotne różnice między wynikami rekonstrukcji, a rzeczywistym ruchem pojazdu. W tym artykule przedstawiono jak specyficzne warunki rekonstruowanego manewru pojazdu mogą wpływać na wartość błędu rekonstrukcji. Główna uwaga jest skupiona na czasie trwania manewru.
EN Paper presents simulation results concerning vehicle motion reconstruction based on ADR/EDR devices. Hitherto published papers show possibility of significant differences between reconstruction results and real vehicle motion. It concerns typical nowadays devices, as an effect of their simplifications. In the paper is presented how the period for which the motion reconstruction is being made influence the reconstruction accuracy. The longer period leads to the larger errors.
Słowa kluczowe
PL samochodowe czarne skrzynki   ADR   EDR   rekonstrukcja wypadków   symulacja ruchu samochodu  
EN car black boxes   EDR   accident reconstruction   vehicle motion simulation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
Rocznik 2008
Tom Z. 8
Strony 189--196
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Guzek, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul. Koszykowa 75, PL 00-662 Warszawa
Bibliografia
1. Guzek M.: Metody wyznaczania błędów obliczeń w analizie wybranych sytuacji przedwypadkowych w ruchu drogowym. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu. Warszawa 2002.
2. Guzek M.: Wpływ wybranych parametrów na dokładność rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą typowych w motoryzacji „czarnych skrzynek”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Nr 79. Kielce 2004, s. 193-200.
3. Guzek M.: Wybrane problemy związane z dokładnością rekonstrukcji ruchu pojazdu za pomocą zapisów samochodowej „czarnej skrzynki”. Czasopismo techniczne Mechanika, z.7-M/2004, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Tom 1, „Pojazdy samochodowe”, s. 229-236.
4. Guzek M., Lozia Z.: Possible Errors occurring during Accident Reconstruction based on Car “Black Box” Records. SAE TP 2002-01-0549 (takle SAE SP-1666 “Accident Reconstruction 2002” oraz SAE Transaction 2002, Section 6, Vol. 1 11, pp. 677-696).
5. Guzek M., Lozia Z.: Konsekwencje stosowanych uproszczeń konstrukcji „czarnych skrzynek” wykorzystywanych w motoryzacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Swietokrzyskiej. Mechanika 76, Kielce 2002, s. 199-206.
6. Guzek M., Lozia Z., Pieniążek Z.: Accident Reconstruction Based on EDR Records - Simulation and Experimental Study. SAE TP 2007- 01-0729 (także w SAE SP-2063 „Accident Reconstruction 2007”, pp. 137-148).
7. Guzek M., Pieniążek- W.: Rekonstrukcja wybranych parametrów ruchu samochodu - próba oceny dokładności na podstawie badań drogowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Nr 84, Kielce 2006, s. 207-214.
8. http://www.drabpol.pl/tachografy lub http://www.siemensvdo.com
9. Lozia Z.: Analiza ruchu samochodu dwuosiowego na tle modelowania jego dynamiki. Monografia. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 41, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
10. Submittal of Meeting Minutes of the NHTSA R&D Event Data Recorder (EDR) Working Group, 2000, 2001. 2002. (http://www-nrd.nhtsa.dot.gov ).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0072-0011
Identyfikatory