Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0064-0006

Czasopismo

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Tytuł artykułu

Prace polskich architektów w Syrii w latach osiemdziesiątych XX wieku: Stanisława Niewiadomskiego i Wojciecha Zabłockiego

Autorzy Klimowicz, J. 
Treść / Zawartość http://journals.pan.pl/dlibra/journal/99844 http://www.kaiu.pan.pl/wydawnictwa/32-kwartalnik-architektury-i-urbanistyki-
Warianty tytułu
EN Polish architects working abroad the 1980's - Syria. Stanisław Niewiadomski and Wojciech Zabłocki
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Po drugiej wojnie światowej wielu polskich architektów pracowało za granicami naszego kraju. W każdym zakątku świata możemy odnaleźć przykłady ich działalności. Wielu z nich pracowało w krajach arabskich, między innymi w Syrii. Stanisław Niewiadomski zaprojektował plan zagospodarowania dla nowo powstającego uniwersytetu w Syrii - Al. Baath University w Homs. Głównym jego założeniem było zgromadzenie wszystkich wydziałów w jednym miejscu. Projekt planu Uniwersytetu zaproponowany przez S. Niewiadomskiego umożliwiał elastyczność w lokalizacji i kształtowania wyrazu architektonicznego poszczególnych wydziałów. Zasadniczą ideą projektu było stworzenie głównej osi wschód - zachód z nanizaną na nią pieszą aleją, oraz mniejszej osi północ-południe. Centrum Olimpijskie w Latakii zrealizowano po wygranym międzynarodowym konkursie architektonicznym związanym z X Olimpiadą Śródziemnomorską w 1987r. Głównym zamysłem było ukształtowanie założenia zgodnie z zasadami architektury organicznej. Projekt był realizowany pod kierunkiem Wojciecha Zabłockiego. Plan kompleksu sportowego zakładał połączenie Morza Śródziemnego z obiektami sportowymi. Architektoniczne i urbanistyczne rozwiązania oparte zostały na łukach i kształtach zaczerpniętych z natury jak: koryta rzek, zbiorniki oraz stworzenia wodne, nawiązywały też do typowej arabskiej tradycji np. beduińskich namiotów.
EN After the Second World War, Polish architects were often working abroad, realizing projects around the world. Many were sent to the Arab countries. One of those countries was Syria. Stanisław Niewiadomski created the main concept of the Master Plan for the new University in Syria - Al Baath University in Homs. The main idea of the University complex was to locate all the faculties in one place. Stanisław Niewiadomski designed the Master Plan of the Al-Baath University as a flexible urban layout. The main design idea was to establish one big pedestrian axis running from east to west and a second smaller axis, running north-south. The design based on those axes was simple and flexible. The Olympic Center in Latakia was realized after an international architectural competition for the Tenth Mediterranean Olympic Games in 1987, won by Wojciech Zabłocki. The entire project was done under the direction of Zabłocki. The complex was divided into building areas and the design was based on an organic concept. The idea of this complex was to link the Mediterranean sea with the sports facilities. The main idea was to be in harmony with nature and try and find local architectural idioms in the environment and incorporate them into the architectural solution. The urban and architectural designs were based on a curved line with flexible shapes taken from nature. The design solutions reflected natural shapes such as river beds, water basins, and even water creatures, as well as Arab traditional elements such as Beduin tents.
Słowa kluczowe
PL Syria   Niewiadomski Stanisław   Wojciech Zabłocki   Uniwersytet w Homs   Centrum Olimpijskie w Latakii  
EN Syria   Niewiadomski Stanisław   Zabłocki Wojciech   Homs University   Olympic Centre in Latakia  
Wydawca Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
Czasopismo Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Rocznik 2010
Tom T. 55, z. 3
Strony 74--90
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Klimowicz, J.
  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Pracownia Ekonomicznych i Środowiskowych Podstaw Projektowania
Bibliografia
1. [b.a.] Latakia Sport City on the Syrian Coas, “Military House Est”1987
2. [b.a.] Plan Regionalny i plany miejscowe regionu Trypolisu w Libii - informacja o organizacji, metodach i wynikach prac planistycznych, „Towarzystwo Urbanistów Polskich”, Warszawa 1986
3. [b.a.] Tripoli Region development Plan - Closing rapport - Report nr TF - 94, Polservice Consulting Office, Warsaw
4. T. Barucki [przewodniczący komisji redakcyjnej], Fragmenty Stuletniej Historii (1899-1999): relacje, wspomnienia, refleksje w stulecie organizacji warszawskich architektów, Warszawa 2000
5. M. Nowakowski, Problemy planowania przestrzennego miasta Aleppo, „Biuletyn, Urbanistyka w krajach rozwijających się”, nr 29, Instytut Urbanistyki i Architektury, Warszawa 1971
6. H. Roller, Polscy planiści przestrzeni za granicą Uwagi na temat metody opracowywania planu zagospodarowania miasta Aleppo w Syrii, „Miasto”, Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich, 7, R. XXVII: 1977
7. H. Roller, Polscy planiści przestrzeni za granicą - Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Aleppo Syria, „Miasto”, Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich, 12, R. XXV: 1975
8. S. Steller Stefan, Niektóre problemy planowania przestrzennego w Syrii na przykładzie miasta Douma, „Biuletyn, Urbanistyka w krajach rozwijających się”, nr 29, Instytut Urbanistyki i Architektury Warszawa 1971
9. K. Seibert, Problemy planowania przestrzennego nowego miasta Tabqa w Syrii, „Biuletyn, Urbanistyka w krajach rozwijających się”, nr 29, Instytut Urbanistyki i Architektury, Warszawa 1971
10. Z. Wolak, Problemy: kraje rozwijające się, „Biuletyn, Urbanistyka w krajach rozwijających się”, nr 29 Instytut Urbanistyki i Architektury, Warszawa 1971
11. W. Zabłocki, Architektura Architecture, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0064-0006
Identyfikatory