Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0003-0025

Czasopismo

Metrology and Measurement Systems

Tytuł artykułu

Measurement of supply voltage properties in ships' electrical power systems

Autorzy Mindykowski, J.  Tarasiuk, T. 
Treść / Zawartość http://www.metrology.pg.gda.pl/archives.html http://journals.pan.pl/dlibra/journal/99851
Warianty tytułu
PL Pomiary parametrów napięcia zasilającego w okrętowych systemach elektroenergetycznych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper focuses on problems of estimation of supply voltage parameters in ships' electrical power systems. The relevant parameters have been shown and algorithms of their measurement have been presented. Moreover, applicability of presented approach has been laid. Particularly, parameters of voltage during changing of ship's power plant configuration have been discussed on the basis of chosen case registered on ro-ro ship and its measured data processed off-line. Special attention has been paid to quality of voltage waveform evaluation.
PL Prezentowana praca dotyczy problematyki oceny parametrów napięcia zasilającego na szynach Rozdzielnicy Głównej w okrętowych systemach elektroenergetycznych. Tradycyjne podejście zakłada ocenę jakości napięcia zasilającego w oparciu o analizę zmian wartości skutecznej i częstotliwości badanego napięcia od ich wartości znamionowych oraz niekiedy analizę jego odkształceń harmonicznych, dokonywaną zwykle za pomocą współczynnika THD (Total Harmonic Distortion). Takie podejście nie ujmuje analizy zaburzeń przejściowych (transient), a także nie uwzględnia faktu przekroczenia dopuszczalnych zawartości poszczególnych harmonicznych. Autorzy poponują, niezależnie od badania wartości wspólczynnika THD, wyznaczanie wartości współczynników "pasmowych" DBF (Distortion Band Factor), dostarczających informacji o parametrach zaburzeń w danym paśmie. Detekcja i wyznaczanie miar ilościowych odnośnych zaburzeń ma istotne znaczenie dla oceny niezawodności pracy systemów elektroenergetycznych , a w szczególności dla celów identyfikacji przyczyn stanów awaryjnych. Proponowane procedury pomiarowe zakładają wykorzystanie dyskretnej transformanty Fouriera i dyskretnej transformanty falkowej jako narzędzi wzajemnie się uzupełniających. Przedstawione w pracy algorytmy pomiarowe zostały opracowane z myślą o pomiarach on-line wszystkich niezbędnych parametrów napięcia przy minimalizacji wymaganej mocy obliczeniowej zastosowanego układu mikroprocesorowego. Dyskusja przedstawianych algorytmów została przeprowadzona na podstawie analizy uprzednio zarejestrowanych próbek napięcia zasilającego na statku typu ro-ro. W procesie przetwarzania A/C badanego napięcia wykorzystano próbkowanie asynchroniczne, a zarejestrowane próbki analizowano z wykorzystaniem metody interpolacji przy wyznaczaniu rzeczywistych chwil przejścia przez zero badanego sygnału. Analizowano przypadek zmiany konfiguracji elektrowni okrętowej, tzn. przejście z pracy prądnicy wałowej do pracy wolnostojącego zespołu prądotwórczego. Szczególny nacisk położono na ocenę kształtu krzywej przebiegu czasowego napięcia zasilającego w analizowanych systemach. Dla analizowanego przypadku wykazano, iż analiza oparta na THD, traktowanym jako miara oceny zawartości harmonicznych w całym paśmie badanych częstotliwości, może pominąć przekroczenie "lokalne" zawartości harmonicznych w danym sub-paśmie, mogące mieć istotny wpływ na poprawne funkcjonowanie analizowanych systemów elektroenergetycznych.
Słowa kluczowe
PL okrętowy system elektroenergetyczny   parametry napięcia   cyfrowe przetwarzanie sygnałów  
EN ships' electrical power systems   voltage properties   digital signal processing   digital wavelet transform  
Wydawca Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
Czasopismo Metrology and Measurement Systems
Rocznik 2002
Tom Vol. 9, nr 1
Strony 19--30
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mindykowski, J.
autor Tarasiuk, T.
  • Gdynia Maritime University
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0003-0025
Identyfikatory