Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0069-0023

Czasopismo

Transport Problems

Tytuł artykułu

The acoustic climate at the rest and service areas - parking lots by the Silesian section of A4 motorway

Autorzy Wieszała, R.  Węgrzyn, T.  Hadryś, D.  Piwnik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Klimat akustyczny w miejscach obsługi pojazdów na parkingach przy śląskim odcinku autostrady A4
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The aim of this article is to describe the state of the acoustic climate at the rest and service areas (MOPs) situated by A4 motorway in Silesia The analysis includes the research results conducted at these parking lots from May till August 2010. The research was conducted with the digital noise meter, which was connected with the computer during measurement. The research results indicate the essential differences in the noise intensity between the particular rest and service area reaching up to 12 dB(A), in spite of the similar value of the traffic noise in all of the places where the research was conducted. It was assumed that the level of noise on each of the parking lots should be similar to standing norms for the recreation areas i.e. below 55 dB(A). The research conducted at 4 MOPs indicated that only at two of them, MOP Halemba and Wirek, these norms are fulfilled. The lack of the proper anti-noise protection in the form of the sound absorbing screens at the parking lots situated by the motorway causes the situation in which the level of noise at the places devoted to rest highly decreases the possibility to relax before the next stage of a journey.
PL W artykule opisano stan klimatu akustycznego w Miejscach Obsługi Pojazdów usytuowanych przy autostradzie A4 w województwie śląskim – MOP Wirek, MOP Halemba, MOP Proboszczowice, MOP Chechło. Analiza obejmuje wyniki badań przeprowadzonych na tych parkingach w okresie od maja do sierpnia 2010 roku. Badania przeprowadzono przy użyciu cyfrowego miernika hałasu, podłączonego w trakcie pomiarów do komputera. Wyniki badań wskazują na istotne różnice w wielkości natężenia hałasu pomiędzy poszczególnymi Miejscami Obsługi Pojazdów, dochodzącego do 12 dB(A), pomimo podobnej wartości hałasu komunikacyjnego we wszystkich punktach badawczych. Przyjęto, że na każdym parkingu poziom hałasu powinien być zbliżony do obowiązujących norm dla terenów rekreacyjnych, tj. poniżej 55 dB(A). Przeprowadzone badania na 4 MOP-ach wykazały, iż tylko na dwóch z nich normy te są spełnione dla: MOP Halemba i MOP Wirek. Brak odpowiedniej ochrony przeciwdźwiękowej w postaci ekranów akustycznych na parkingach położonych przy autostradzie skutkuje tym, że poziom hałasu w miejscach przeznaczonych do wypoczynku znacznie obniża możliwość odprężenia przed dalszą podróżą.
Słowa kluczowe
PL hałas drogowy   klimat akustyczny   zanieczyszczenia komunikacyjne   obszary odpoczynku i usług  
EN road noise   acoustic climate   transport pollutions   rest and service areas  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Transport Problems
Rocznik 2012
Tom T. 7, z. 4
Strony 113--122
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Wieszała, R.
autor Węgrzyn, T.
autor Hadryś, D.
autor Piwnik, J.
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomu hałasu. Dz.U. z dnia 31 stycznia 2002
2. Lipowczan A.: Hałas a środowisko. Biblioteczka Fundacji Ekologicznej „Silesia”, Katowice 1995.
3. Onuu M.: Road traffic noise in Nigeria: Measurements, analysis and evaluation of nuisance. Journal of Sound and Vibration (2000) 233(3), pp. 391-405.
4. Wieszała R., Filipczyk J.: Określenie wpływu lokalizacji autostrady A4 na odcinku Katowice – Ruda Śląska na środowisko przyrodnicze. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 56, Gliwice 2004, s. 45-52.
5. Rezac M., Skotnicova I.: Noise Attenuation from Tramway Traffic. Communications, vol. 14, no. 4, 2012, pp. 73-78.
6. Jamrah A., Al-Omari A., Sharabi R.: Evaluation of traffic noise pollution in Amman, Jordan. Environmental Monitoring and Assessment (2006) 120, pp. 499-525.
7. Lebiedowska B.: Acoustic background and transport noise in urbanised areas: A note on the relative classification of the city soundscape. Transportation Research Part D 10 (2005), pp. 341-345.
8. Marchwiński J.: Miejsca obsługi podróżnych (MOP). Urbanistyczny i architektoniczny aspekt ich kształtowania. Magazyn Autostrady 3/2006, Katowice 2006, s. 20-26.
9. Kisiel P., Zwolińska B., Gara P.: Systemic approach to waste management. Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, t. 15, z. 2 2011, s. 219-227.
10. Gajdzik B.: Strategia zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, t. 75, nr 1, 2008, s. 17-22.
11. Burdzik R., Stanik Z., Warczek J.: Method of assessing the impact of material properties on the propagation of vibrations excited with a single force impulse. Archives of Materials and Metallurgy, vol. 57, issue 2 (2012) pp. 409-416.
12. EN 1793-1:1997. Document Title: Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption.
13. PN-92/S-04051. Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. Wymagania i badania.
14. PN-ISO 1996-1:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.
15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku.
16. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z dnia 5 czerwca 2007 roku.
17. Stotilova K., Stoilov T.: Traffic noise and traffic light control. Transportation Research, Part D. Vol. 3, No. 6, 1998, pp.399-417.
18. Chłopek Z.: Pojazdy samochodowe. Ochrona środowiska naturalnego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0069-0023
Identyfikatory