Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0069-0012

Czasopismo

Transport Problems

Tytuł artykułu

Navigation conditions and the risk management in inland waterway transport on the middle Danube

Autorzy Backalic, T.  Maslaric, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Stan nawigacji i zarządzania ryzykiem w śródlądowym transporcie wodnym na środkowym Dunaju
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Water transport could be the backbone of the future European combined transport system. The development of the cargo transport in river traffic depends directly on technical-exploitative characteristics of the network of inland waterways. Research of navigational abilities of inland waterways always comes before building ships or making a transport schedule. It is known that the size of the vessel’s draught (T) is usually the limiting value in project tasks and it depend on the depth of the waterway or certain ports condition. This is the reason why navigation characteristics of rivers have to be determined as precise as possible, especially from the aspect of determination of the possible draught of vessels. Unfortunately, risks in water transport are perhaps an under researched area and consequently, this article outlines a rationale, why it is necessary to develop competence about risk in water transport. Climate changes require special attention and global monitoring. Current risk assessment methods for water transport just consider some dramatic events. We present a new method for the assessment of risk and vulnerability of water transport where river depth represents a crucial part. The analysis of water level changes in the middle Danube was done during the last sixty years.
PL Transport wodny może być kręgosłupem przyszłości połączonego transportu europejskiego. Wynalezienie transportu towarowego w ruchu rzecznym zależy głównie od techniczno-eksploatacyjnego charakteru sieci śródlądowych dróg wodnych. Badanie nawigacyjnych możliwości śródlądowych dróg wodnych następuje zawsze przed budową statków lub przed wykonywaniem schematu transportu. Wiadomo, że rozmiar projektu statku (T) jest zwykle ograniczony wartością w projekcie i zależy on od głębokości drogi wodnej oraz od rzeczywistej kondycji portów. Jest to powodem tego, że charakterystyki nawigacyjne rzek muszą być określone tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe, zwłaszcza w aspekcie tworzenia projektu statków. Niestety, ryzyko wodnego transportu stanowi przestrzeń prac badawczych i ten artykuł konsekwentnie zarysowuje racjonale uzasadnienie, dlaczego należy rozwijać znajomość ryzyka transportu wodnego. Zmiany klimatu wymagają specjalnej uwagi oraz globalnych obserwacji. Bieżące metody szacowania ryzyka dla transportu wodnego zawierają pewne dramatyczne elementy. My prezentujemy nową metodę szacowania ryzyka i słaby punkt transportu wodnego, w którym głębokość rzeki stanowi istotny element. Analizy zmian poziomu wody na środkowym Dunaju zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich 60 lat.
Słowa kluczowe
PL warunki nawigacyjne   zarządzanie ryzykiem   transport morski  
EN navigation conditions   risk management   water transport  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Transport Problems
Rocznik 2012
Tom T. 7, z. 4
Strony 13--24
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Backalic, T.
autor Maslaric, M.
  • University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Traffic Engineering Trg Dositeja Obradovica 6, 21000 Novi Sad, Serbia, tosa@uns.ac.rs
Bibliografia
1. Arief A., Rajagopalan S., Iftekhar A. K.: Supply Chain Risk Identification Using a HAZOP-Based Approach, AIChE Journal, Vol. 55, No. 6, 2009, pp. 1447-1463.
2. Doubrovsky M.: Ukrainian and Russian waterways and the development of European transport corridors, European transport - International journal of Transport Economics, Engineering and Law, Year X, No. 30, 2005, pp. 14-36.
3. Gualdi S, Rajkovic B, Djurdjevic V., Castellari S., Scoccimaro E., Navarra A., Dacic M.: Simulations of climate change in the Mediterranean Area, The Fourth Assessment Report (AR4) of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Final scientific report, 2008, http://www.earth-prints.org/handle/2122/4675.
4. Hansen J., Ruedy R., Sato M., Imhoff M., Lawrence W., Easterling D., Peterson T., Karl T.: A closer look at United States and global surface temperature change, J. Geophysics Research, Vol. 106, 2001, pp. 23947-23963 (NASA Goddard Institute for Space Studies, update 2011).
5. Jonkeren O., Rietveld P., Ommeren Jos. van: Climate Change and Inland Waterway Transport: Welfare Effects of Low Water Levels on the river Rhine, Journal of Transport Economics and Policy, Vol. 41, No. 3, 2007, pp. 387-411(25).
6. Jüttner U., Peck H., Christopher M.: Supply chain risk management: outlining an agenda for future research, International Journal of Logistics: Research & Applications, Vol. 6, No. 4, 2003, pp 197-210.
7. Jonkeren O., Jourquin B., Rietveld P.: Modal-split effects of climate change: The effect of low water levels on the competitive position of inland waterway transport in the river Rhine area, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 45, Issue 10, December 2011, pp. 1007-1019.
8. Kaplan S.: The words of risk analysis, Risk Analysis, Vol. 17, No. 4, 1997, pp. 407-417.
9. Lalić B., Mihailović D., Malinović S.: Extreme temperatures in Vojvodina during 1948-2003. period, Proceedings of The III International Eco-Conference (on CD ROM), Novi Sad, Serbia, September 2004.
10. Norrman A., Lindroth R.: Categorization of Supply Chain Risk and Risk Management in Brindley C. (Ed.), Supply chain risk, Ashgate Publishing Limited, 2004.
11. Sulaiman O., Kader A.S.A., Saharuddin A.H.: Collision Aversion Model for Inland Water Transportation: Cost Benefit Analysis Model, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 1, 2011, pp. 24-31.
12. Škiljaica V., Bačkalić T.: Technical-exploitative characteristics of the Danube and its influence on the development of the river-sea traffic, Proceedings of The 6th International Conference on Traffic Science, Portoroz, Slovenia 2002, pp. 212-220.
13. Škiljaica V., Bačkalić T.: Navigation characteristics of the Danube and its influence on the main dimensions of the river-sea ships, Congress IMAM 2005, Lisbon, Portugal, Vol. 2, pp. 1401-1408.
14. Škiljaica V, Bačkalić T., Škiljaica I.: Determining the possible size of draught of river-sea vessels on the lower section of the Danube, 13th International Congress International Maritime Association of Mediterranean, IMAM 2009 Congress, Istanbul, Turkey, 12-15 October 2009, pp. 559-564.
15. White Paper: European transport policy for 2010: time to decide, European Commission, Luxembourg 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0069-0012
Identyfikatory