Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0038

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Rola audytu w usprawnianiu systemu logistycznego przedsiębiorstwa

Autorzy Żebrucki, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The role of audit in logistics system of enterprise improvement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące audytu logistycznego, który coraz częściej wykorzystywany jest jako instrument umożliwiający doskonalenie systemu logistycznego, poprzez wskazanie przyczyn powstawania zakłóceń i ustalenie kierunków usprawnień systemu. Wyniki audytu logistycznego stanowią źródło poprawy w zakresie redukcji kosztów i poprawy poziomu obsługi logistycznej. W artykule zaprezentowano pojęcie i istotę audytu logistycznego, a także wskazano na możliwe obszary jego zastosowania. Podsumowanie stanowi propozycja procedury audytu logistycznego dla przedsiębiorstwa przemysłowego.
EN The article discusses the issues related to the logistic audit, which is morę and morę rreąuently used as a tool which allows for development of the logistic system through understanding the causes of disruptions in the system and settling the direction of possible improvements. The score of a logistic audit becomes a source of improvement, as far as cost reduction and increased level of logistic services arę concerned. The article presents the notion and essence of the logistic audit. It also lists the potential areas of application. The summary is an example of logistic audit procedurę for an industrial enterprise.
Słowa kluczowe
PL audyt logistyczny   system logistyczny   przedsiębiorstwo przemysłowe  
EN logistic audit   logistic system   industrial enterprise  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 421--433
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Żebrucki, Z.
Bibliografia
1. Coyle J.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
2. Gołembska E.: Logistyka w gospodarce światowej. C.H. Beck, Warszawa 2009.
3. Herdan A.: Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
4. Jezierski A.: Audyt logistyczny w procesach gospodarczych (cz. 1). „Logistyka”, nr 5, 2007.
5. Jezierski A.: Audyt logistyczny w procesach gospodarczych (cz. 2). „Logistyka”, nr 6, 2007.
6. Kuc B.: Audyt wewnętrzny: teoria i praktyka. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
7. Lisiński M.: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. PWE, Warszawa 2011.
8. Pabian A.: Audyting logistyczny przedsiębiorstwa. „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, nr 11, 1998.
9. Pacana A., Stadnicka D.: Wdrażanie i Audytowanie Systemów Zarządzania Jakością Zgodnych z Normą ISO 9001:2000. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
10. Pfohl H.Ch.: Zarządzanie logistyką. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
11. Skrzekowska A.: Koncepcja zastosowania audytu logistycznego w wybranym przedsię-biorstwie produkcyjno-handlowym. Materiały niepublikowane – projekt inżynierski. Politechnika Śląska, Zabrze 2012.
12. Stępniewski J.: Audyt i diagnostyka firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
13. Twaróg J.: Koncepcja zastosowania audytu logistycznego w przedsiębiorstwie przemysłowym. „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, nr 7, 8, 1988.
14. www.ilim.poznan.pl.
15. www.logisys.pl.
16. www.lognet.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0038
Identyfikatory