Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0035

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Analiza strategiczna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla potrzeb jego restrukturyzacji. Studium przypadku

Autorzy Wielicka, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Strategic analysis of independent public healthcare centre preceding the restructuring process. A case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych metod analizy strategicznej. Wybrane metody i analizy posłużyły do zidentyfikowania pozycji strategicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz określenia odpowiedniej strategii na okres przeprowadzania procesu restrukturyzacyjnego. W artykule zwrócono uwagę na zagadnienie związane z zarządzaniem strategicznym w okresie przeprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.
EN Presenting an exemplary methods of the strategie analysis was a purpose of the article. Selected methods and analysis used to identify the strategie position of the Independent Public Health Care, and determine the appropriate strategy for carrying out the restructuring process. The article drew attention to the issue of strategie management rn the period to carry out changes in the company.
Słowa kluczowe
PL analiza strategiczna   zarządzanie strategiczne   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   restrukturyzacja przedsiębiorstwa  
EN strategic analysis   strategic management   Independent Public Health Care   enterprise restructuring  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 377--396
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Wielicka, K.
Bibliografia
1. Dobska M., Rogoziński K. (red.): Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. PWN, Warszawa 2008.
2. Drążek Z., Niemczynowicz B.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2003.
3. Dźwigoł H.: Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
4. Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Walters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
5. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2003.
6. Głowacka M.D., Galicki J., Mojs E.: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Walters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
7. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2005.
8. Klich J., Kautsch M., CampBell P.: Zarządzanie w opiece zdrowotnej – Planowanie. Wydawnictwo „Vesalius”, Kraków 1998.
9. Marciniak R.: Analiza strategiczna w formułowaniu strategii szpitala – studium przypadku. „Organizacja i Zarządzanie”, nr 2, 2008.
10. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
11. Penc J.: Strategia zarządzania. Placet, Warszawa 1999.
12. Porter M.: Strategia. Konkurencja. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1998.
13. Project Management Instytut. Project Management Body of Knowledge. Management Training & Development Center, Warszawa 2009.
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych (Dz.U. nr 164, poz. 1193).
15. Stępniewski J., Karniej P., Kęsy M. (red.): Innowacje organizacyjne w szpitalach. Walters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
16. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391).
17. Ustawa z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz.U. nr 141, poz. 692).
18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 176, poz. 1240).
19. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28, poz. 153, z późn. zm.).
20. Wielicka K.: Strategia restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0035
Identyfikatory