Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0034

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

System logistyczny odpadów Sfera regulacji. Koszty funkcjonowania systemu

Autorzy Wengierek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Waste logistic system Regulation sphere. System operating costs
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł jest ostatnim opracowaniem serii „System logistyczny odpadów - sfera regulacji", dotyczącym kosztów funkcjonowania systemu. Omówiono w nim koszty logistyczne pod kątem m.in.: składników kosztów i skutków finansowych w rachunku przedsiębiorstwa, różnych przekrojów strukturalnych, strategii logistycznych, operacji i łańcuchów dostaw, decyzji operacyjnych i strategicznych wytwórców odpadów, pośredników, firm logistycznych, obiektów gospodarki odpadami oraz obsługi poszczególnych segmentów rynku.
EN This article is the last paper from the series entitled "The logistics system of waste - the sphere of regulation", referring to the costs of the scheme. The logistics costs are discussed: the components of costs and financial impact on the company account, the various structural sections, logistics strategies, operations and supply chains, operational and strategie decision-waste producers, brokers, logistics companies, waste management facilities and service segments of the market.
Słowa kluczowe
EN waste logistics system   logistics costs   Silesia Agglomeration  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 357--375
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Wengierek, M.
Bibliografia
1. Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. SGH, Warszawa 1993.
2. Bendkowski J., Wengierek M.: Logistyka odpadów. T. I i II. Politechnika Śląska, Gliwice 2000 – 2004.
3. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007.
4. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
5. Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa 2001.
6. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
7. Matuszewicz J.: Rachunek kosztów. Finans-Servis, Warszawa 2000.
8. Ochrona Środowiska. IiOS. GUS, Warszawa 2008.
9. Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. ILiM, Poznań 1998.
10. Porter M.E.: Strategia konkurencji. PWE, Warszawa 1992.
11. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2007.
12. Sprawozdanie z realizacji PGO dla miasta, WGMiEUM 2009, Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w gminie.
13. Wengierek M.: Logistyczny system gospodarki odpadami dla regionu uprzemysło-wionego. Struktura systemu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 3, Gliwice 1998.
14. Wengierek M.: System logistyczny odpadów. Sfera regulacji. Współpraca uczestników łańcucha dostaw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56, Gliwice 2011.
15. Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003.
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206).
17. Dokumentacja firm, wywiady.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0034
Identyfikatory