Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0033

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Modelowanie procesów zarządzania w szkole wyższej

Autorzy Toczyńska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modelling of process management for higher education
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę konceptualnego sformalizowania czynników procesu kształcenia oraz oceny jakości wykształcenia absolwentów szkół wyższych. Przedstawione podejście jest podstawą do opracowania modeli matematycznych w systemie zarządzania jakością kształcenia. Wprowadzenie mierzalnych ilościowo właściwości jakości absolwenta wraz z ustaleniem ich funkcjonalnych zależności w relacji do ilościowych jakościowych zmiennych procesu zarządzania, pozwoli na rozwiązanie problemu efektywnego zarządzania procesem kształcenia specjalistów najwyższej jakości.
EN It the article attempts the conceptual formalization of the learning factors and asessment of the graduates' ąuality. The presented approach shall serve the basis for develop mathematical models in quaiity management system educational. Introduction the quantitative characteristics of graduate quality together with the determination of their functional dependences in relation to quantitative and qualitative variables of management process, shall allow to solve the problem of education's effective management the highest quality professionals.
Słowa kluczowe
PL jakość kształcenia   zarządzanie uczelnią   szkoła wyższa  
EN quality of education   university management   university  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 345--356
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Toczyńska, J.
Bibliografia
1. Brzezińska A., Brzeziński J., Eliasz A. (red.): Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej. Wyd. SWPS, Warszawa 2004.
2. Bryzek B.: PKA na straży prawa. „Forum akademickie”, nr 6, 2011.
3. Ciekot K.: Funkcje ewaluacji w zapewnieniu jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
4. Doroszewicz S. (red.): Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Wyd. SGH, Warszawa 2011.
5. Нестеров В.Л., Радченко В.И.: Управление качеством подготовки специалистов. „Университетское управление”, № 1, 2005, с. 110.
6. Toczyńska J.: Ocena jakości kształcenia w szkole wyższej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 53, Gliwice 2010.
7. Toczyńska J.: Jakość i zarządzanie usługą edukacyjną, [w:] Staszewska J. (red.): Przedsiębiorstwo usługowe wobec wyzwań XXI wieku. Unikat2, Katowice 2010.
8. Toczyńska J.: Model podziału zasobów uczelni w systemie zarządzania jakością kształcenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56, Gliwice 2011.
9. Wawak T.: Komunikacja i jakość w zarządzaniu, tom II. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
10. Wiśniewska M.: Total Quality Education. Próba definicji i model wdrażania. “Problemy Jakości”, nr 9, 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0033
Identyfikatory