Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0031

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Identyfikacja dóbr intelektualnych podlegającyh komercjalizacji

Autorzy Szmal, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Identification of intellectual property subject to commercialization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W rozwijającej się gospodarce coraz intensywniej widoczna jest koniecznośc wdrażania innowacji. W artykule wskazano na wieloaspektowość problemu komercjalizacji dóbr intelektualnych. Jest to procedura złożona, stąd dla sprawnego przeprowadzenia procesu komercjalizacji kluczowe są kompetencje kadry. W opracowaniu podjęto ponadto temat praktyczny identyfikowania dóbr intelektualnych o znacznej zdolności do komercjalizacji.
EN In the developing economy the need for implementing innovation is ever more evident. The study points to many aspects of the problem of commercialization of intellectual property. It is a complex issue thus to insure the smooth commercialization process the competencies of the staff carrying it out arę vital. Moreover, the study focuses on the practical aspect of identitying intellectual property with significant capacity for commercialization.
Słowa kluczowe
PL komercjalizacja wiedzy   kapitał intelektualny   innowacja  
EN knowledge commercialization   intellectual capital   innovation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 321--333
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Szmal, A.
Bibliografia
1. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Raport przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa listopad 2006.
2. Dec D.: Firmy typu Spin-off i Spin-out. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
3. Głodek P.: Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
4. Gwara-Gruszczyńska E., Czapla T.P.: Kluczowe kompetencje menadżera ds. komercja-lizacji. PARP. Łódź 2011.
5. Komercjalizacja B+R dla praktyków. Przewodnik. MNiSW, Warszawa 2010.
6. Matusiak K.B.: Innowacje i transfer technologii. PARP, Warszawa 2011.
7. Olszewski M., Bek A.: Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik. „Nauka”, nr 4, 2007.
8. Szynaka R.: Lubelski Portal Przedsiębiorczości Akademickiej, www.lppa.wssm.pl.
9. Wissema J.G.: TECHNOSTARTERZY dlaczego i jak? PARP, Warszawa 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0031
Identyfikatory