Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0027

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Autorzy Pałucha, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modern methods inenterprise management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach bardzo silnej konkurencji i szybko dokonujących się, a przy tym często nieprzewidywalnych, zmian w otoczeniu. Muszą więc dysponować odpowiednim instrumentarium, które pozwoliłoby prawnie zarządzać. Potrzeba ta sprzyja z kolei rozwojowi różnorodnych koncepcji, metod czy technik organizacji i zarządzania. Problemem staje się pełna znajomość tych narzędzi, odpowiedni ich dobór, przygotowanie do wprowadzenia do praktyki, sprawne wdrożenie wykorzystywanie. Trudność z doborem będących w dyspozycji koncepcji czy metod wynika z faktu, iż są one wykorzystywane w różnych obszarach funkcjonowania przesiębiorstwa. Szczególnie szeroki zestaw metod mamy do dyspozycji w przypadku urządzania produkcją czy logistyką. Dlatego też właśnie tym problemom poświęcono w artykul najwięcej uwagi.
EN Contemporary enterprises operate in very strong competitive conditions and in rapidly taking place unpredictable changes in the nvironment. And therefore they need the appropriate instrumentation which would enable efficient management. The need in turn encourages the development of various concepts, methods or techniques of organization and management. The problem is complete knowledge of these tools, their proper selection, preparation for practice, effective implementation and exploitation. The difficulty with the selection of the available concepts or methods derives from the fact that they are used in different business areas of the enterprise. Especially, a broad set of methods we have available for production management and logistics. Therefore, these problems are discussed iv in the article.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie przedsiębiorstwem   zarządzanie produkcją   zarządzanie logistyczne   benchmarking   lean management   outsourcing   BPR  
EN enterprise management   production management   logistic management   benchmarking   lean management   outsourcing   BPR  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 259--279
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Pałucha, K.
Bibliografia
1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J.: Zarządzanie organizacjami. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2001.
2. Krupski R. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa 2005.
3. Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004.
5. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2000.
6. Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
7. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
8. Hammer M., Stanton S.: Jak naprawdę funkcjonuje firma zarządzana procesowo? „Harvard Business Review Polska”, lipiec 2003.
9. Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1966.
10. Gajewski P.: Koncepcja struktury organizacji procesowej. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2003.
11. Karlőf B., Ösblom S.: Benchmarking, Równaj do najlepszych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
12. Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C.: Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk. MT Biznes, Warszawa 2008.
13. Pałucha K.: Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu produkcją, [w:] Pyka J (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. TNOiK, Katowice 2008.
14. Pałucha K.: Wybrane problemy zarządzania innowacjami w obszarach przygotowania i zarządzania produkcją, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. TNOiK, Katowice 2011.
15. Matuszek J., Gregor M., Plinta D., Kurczyk D.: Tendencje rozwoju metod i technik zarządzania produkcją, [w:] Pyka J.: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, TNOiK, Katowice 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0027
Identyfikatory