Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0025

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Procedura badawcza w zakresie stopnia rozwoju e-usług w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

Autorzy Musioł-Urbańczyk, A.  Sorychta-Wojsczyk, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research procedure in the area of development leyel of public e-services in towns on the county rights
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono czteroetapową procedurę badawczą, na podstawie której przeprowadzono badania w zakresie stopnia rozwoju e-usług publicznych oferowanych przez 19 miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Zaprezentowano również wnioski wynikające z każdego etapu badań.
EN In the paper the authors presented the four-step research procedure on which research was undertaken in the area of development level of public e-services offered by 19 towns on county rights of Silesian voivodship. Conclusions derived from each research stage were given.
Słowa kluczowe
PL e-usługi publiczne   administarcja publiczna   województwo śląskie  
EN e-public services   public administration   Silesia Province  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 233--245
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Musioł-Urbańczyk, A.
autor Sorychta-Wojsczyk, B.
  • Instytut Zarządzania i Politechnika Śląska, Administracji Zabrze, ul. Roosevelta 26
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG, 2007 – 2013. Dz.U. 2008, nr 153, poz. 956, z późn. zm.
2. Komisja Europejska. Obywatel ma pierwszeństwo, http://ec.europa.eu/information_society/ tl/soccul/egov/index_pl.htm).
3. Grodzka D.: E-administracja w Polsce. „Indos”, nr 18, Warszawa 2007.
4. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Łączności, Warszawa, 28 listopada 2000.
5. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198, z późn. zm.
6. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1450, z późniejszymi zmianami.
7. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565, z późniejszymi zmianami.
8. ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001 – 2006. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji ustaleń Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r., został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2001 r. E-Polska 2006. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Warszawa 2002.
9. Strategia Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. MSWiA, Warszawa, grudzień 2008.
10. www.epuap.gov.pl.
11. www.sekap.pl.
12. www.e-slask.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0025
Identyfikatory