Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0024

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

E-usługi publiczne oferowane przez urzędy miast na prawach powiatu wojewodztwa śląskiego

Autorzy Musioł-Urbańczyk, A.  Sorychta-Wojsczyk, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Public e-services offered by offices of towns on the county rights of Silesian province
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było pozyskanie wiedzy na temat rodzaju e-usług publicznych oferowanych przez 19 urzędów miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Przeprowadzone badania pokazują, że większość -upatrywanych urzędów miast posiada zasadnicze zręby e-urzędu. Obywatele mają możliwość uzyskania on-line informacji niezbędnych do rozpoczęcia jakiegoś procesu, a także zdalnego pobierania formularzy urzędowych, a w wielu wypadkach ich wypełnienia na oficialnej stronie podmiotu i wysłania drogą elektroniczną.
EN In the paper the results of investigations were presented which were aimed and knowledge acquisition of public e-services offered by 19 offices of towns on the county rights of Silesian province. Undertaken research show that in majority of cases the analyzed town offices have the initial base of e-authority, Citizens have the possibility to get the information on-line necessary to start up different processes and download remote official forms and in many cases fulfill forms on town's official website and send them via electronic way.
Słowa kluczowe
PL e-usługi publiczne   województwo śląskie   SEKAP   ePUAP  
EN e-public services   Silesia Province   SEKAP   e-PUAP  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 217--231
Opis fizyczny Bibliogr. 11poz.
Twórcy
autor Musioł-Urbańczyk, A.
autor Sorychta-Wojsczyk, B.
Bibliografia
1. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Komitet Badań Naukowych i Ministerstwa Łączności, Warszawa, 28 listopada 2000.
2. Grodzka D.: E-administracja w Polsce. „Indos”, nr 18, Warszawa 2007.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Dz.U. 2007, nr 10, poz. 68.
4. Uchwała Sejmu z dnia 14 lipca 2000 roku. Monitor Polski 2000, nr 22, poz. 448.
5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami.
6. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1450, z późniejszymi zmianami.
7. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565, z późniejszymi zmianami.
8. www.epuap.gov.pl.
9. www.sekap.pl.
10. www.e-slask.pl
11. Strony internetowe urzędów miast na prawach powiatu województwa śląskiego.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0024
Identyfikatory