Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0021

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Identyfikacja czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstw akademickich

Autorzy Kwiotkowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Identification of the factors determining the development of academic ventures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano identyfikacji czynników, głównie zewnętrznych, mających największy wpływ na rozwój przedsiębiorstw akademickich, których zasadniczy nurt stanowią uniwersyteckie przedsiębiorstwa odpryskowe (spin-off/spin-ouf). Na podstawie analizy literatury, a także z wykorzystaniem wyników wywiadów przeprowadzonych na przykładzie tego typu polskich inicjatyw czynniki środowiskowe sklasyfikowano w ramach nastepujących kategorii: struktury wspierające, instytucje proinnowacyjne, sieci i tworzenie powiązań sieciowych, położenie geograficzne, dostęp do technologii, rynek i marketing.
EN The article has identified the factors, chiefly external, that have the greatest influence on the development of academic ventures, with their mainstream being universityspin-off/spin-out vcntures. On the basis of the literature review, as well as based on surveys conducted on the example of Polish initiatives of this type, the environmental factors have been classified within the following categories: supporting structures, pro-innovative sroitions, networks and networking, geographic situation, access to technologies, market and marketing.
Słowa kluczowe
PL firma odpryskowa   szkoła wyższa   transfer technologii   przedsiębiorstwo akademickie  
EN spin-off firm   university   technology transfer   academic venture  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 179--188
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Kwiotkowska, A.
Bibliografia
1. Birley S.: Universities, academics and spin out companies: Lessons from imperial. “International Journal of Entrepreneurship Education”, 2002.
2. Piccaluga C.V.: Exploitation and diffusion of public research: the case of academic spin-off companies in Italy. “R&D Management”, No. 30(4), 2000.
3. Chyba Z.: Perspektywy i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw akademickich, [w:] Matejun M. (red.): Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2011.
4. Clarysse B., Moray N.: A process study of entrepreneurial team formation: the case of a research-based spin-off. “Business Venturing”, No. 19, 2004.
5. Clarysse B., Wright M., Lockett A., Van de Velde E., Vohora A.: Spinning out new ventures: a typology of incubation strategies from European research institutions. “Journal of Business Venturing”, No. 20, 2005.
6. Fontes M.: The process of transformation of scientific and technological knowledge into economic value conducted by biotechnology spin-offs. “Technovation”, No. 25(4), 2003.
7. Mazurkiewicz A., Poteralska B., Wnuk U.: Research-based spin-off creation models in polish economic conditions. 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Aberdeen, UK 2011.
8. Perez M.P., Sanchez A.M.: The development of university spin-offs: early dynamics of technology transfer and networking. “Technovation”, No. 23(10), 2003.
9. Pirnay F., Surlemont B.: Toward a typology of university spin-offs. “Small Business Economics”, No. 21(4), 2003.
10. Roberts E.B., Malone D.E.: Policies and structures for spinning out new companies from research and development organization. “R&D Management”, No. 26(1), 1996.
11. Shane S.: Academic entrepreneurship: university spinoffs and wealth creation. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2004.
12. Steffensen M., Rogers E.M., Speakman K.: Spin-offs from research centers at a research university. “Journal of Business Venturing”, No. 15(1), 2000.
13. Vohora A., Wright M., Lockett A.: Critical junctures in the development of university high-tech spinout companies. “Research Policy”, No. 33(1) , 2004.
14. Wnuk U.: Legal regulations and governmental initiatives fostering research results commercialization. “Maintenance Problems Quarterly”, No. 3, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0021
Identyfikatory