Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0018

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Model sterowania przepływami materiałowymi w sieci produkcyjnej

Autorzy Kramarz, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Model of the guidance with material flows in production network
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule rozważono możliwości wykorzystania technik symulacyjnych do modelowania procesów w sieciach współpracujących przedsiębiorstw. Zaproponowana metodyka analizy konfiguracji sieci współpracujących przedsiębiorstw dystrybucyjnych realizujących zadania odroczonej produkcji uwzględnia problemy logistyczno-produkcyjne, dotykające zarządzania operacyjnego oraz strategicznego. Wskazane w artykule techniki symulacyjne dobrano adekwatnie do postawionych problemów decyzyjnych.
EN The article considers possibilities of using simulation techniąues for processes in networks of cooperating enterprises. The proposed methodology of analysing the network configuration of cooperating distribution enterprises which complete postponed production tasks takes into account logistics and production problems affecting the operations management and strategic management. Simulation techniques indicated in the article selected adequately to the posed decision problems.
Słowa kluczowe
PL przepływ materiałów   sieć produkcyjna   zarządzanie łańcuchem dostaw  
EN materials flow   production network   supply chain management  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 153--163
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Kramarz, W.
  • Instytut Zarządzania i Administracji Politechnika Śląska, Zabrze, ul. Roosevelta 26
Bibliografia
1. Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W.: Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
2. Bozarth C., Handfield R.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Helion, Gliwice 2007.
3. Bukchin Y., Hanany E.: Decentralization cost in scheduling. A Game-theoretic approach. “Manufacturing & Service Operations Management”, No. 9(3), 2007.
4. Chen Z., Li C.: Scheduling with subcontracting options. „IIETransactions”, No. 40, 2008.
5. Christopher M., Peck H.: The five principles of supply chain resilience. „Logistics Europe”, Vol. 12, No. 1, 2004.
6. Chung Ch.: Innovative strategies for Information Technology and Information Systems Research. “International Journal of Management Theory and Practice”, No. 6(1), 2005.
7. Ciszak O.: Komputerowo wspomagane modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 6, Poznań 2007.
8. Kelton W.D., Sadowski R.P., Sadowski D.A.: Simulation with Arena. McGraw-Hill Companies, Inc., New York 2002.
9. Kovacs G., Tatham P.: Presponding to disruptions In the supply Network – from dormant action. “Journal of Business Logistics”, Vol. 30, No. 2, 2009.
10. Kramarz M.: Klasyfikacja relacji sieciowych w dystrybucji wyrobów hutniczych, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. TNOiK, Katowice 2008.
11. Mason-Jones R., Naylor B., Towill D.: Lean, agile or leagile? Matching your Supply Chain to the marketplace. “International Journal of Production Research”, Vol. 30, No. 17, 2000.
12. Min S., Roath A., Daugherty P., Genchev S., Chen H., Arndt A., Richey R.: Supply Chain Colaboration: What’s happening? “International Journal of Logistics Management”, Vol. 16, No. 2, 2005.
13. Qi X.: Coordinated logistics scheduling for in-house production and outsourcing, “Automation Science and Engineering”, No. 1, 2008.
14. Roczny Raport Polskiej Unii Dystrybutorów Stali 2009, 2010. Polska Unia Dystrybutorów Stali, Warszawa 2011.
15. Tang C.: Perspectives in Supply Chain Risk Management. “International Journal of Production Economics”, Vol. 103, 2006.
16. Yang Y.: The organizational governance of the trans-border production networks: a case study of Taiwanese IT companies in Suzhou area. „Geographical Research”, No. 2, 2005.
17. Zdanowicz R.: Dobór oprogramowania do modelowania i symulacji procesów wytwarzania. „Pomiary, Automatyka i Robotyka”, nr 1, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0066-0018
Identyfikatory