Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0020

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wpływ infrastruktury terminalowej na ochronę lotnictwa cywilnego

Autorzy Uchroński, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of terminal infrastructure for civil aviation security
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia zarys problematyki związanej z wpływem projektowanych na lotnisku obiektów kubaturowych na szeroko rozumianą ochronę lotnictwa cywilnego. W dobie zagrożenia terrorystycznego i ciągłego podnoszenia standardów bezpieczeństwa w zakresie realizowanej na lotnisku kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu, istotną, aczkolwiek rzadko poruszaną, kwestią jest temat związany z właściwym planowaniem infrastruktury lotniskowej, uwzgledniającej potrzeby wynikające z zasad w ten sposób rozumianego bezpieczeństwa. Artykuł ma w założeniu skłonić potencjalnych odbiorców – osoby zaangażowane w działalność lotniczą do rozważań nad potrzebą przeanalizowania istniejących i ewentualnie wdrożenia nowych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
EN The following article outlines the issues related to the influence of the planned enclosed structures at the airport on the widely understood civil aviation security. In the era of terrorist threat and continued improvement of security standards implemented in the scope of people and baggage security checks, an important, though less frequently discussed issue is the subject connected with the proper planning of airport infrastructure which takes into account the needs of the principles in this way understood security. This article is intended to encourage potential customers – persons involved in aviation activities, for consideration of the need to examine existing and possibly implement new solutions in the field.
Słowa kluczowe
PL lotnisko cywilne   bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego   infrastruktura terminalowa  
EN civil airport   civil aviation security   terminal infrastructure  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 72
Strony 99--106
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Uchroński, P.
Bibliografia
1. IATA Manual.
2. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizujacego zasady ochrony lotnictwa.
3. Barcik J., Czech P.: Bezpieczenstwo transportu lotniczego w swietle miedzynarodowych konwencji antyterrorystycznych. Przeglad Komunikacyjny, nr 12 / 2007, s. 13-16.
4. Barcik J., Czech P.: Czy mona zestrzelic samolot cywilny? (kontrowersje na tle polskiego prawa lotniczego). Przeglad Komunikacyjny, nr 3 / 2008, s. 29-34.
5. Barcik J., Czech P.: Rynek usług portów lotniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej, Seria Transport, z. 69 / 2010, s. 5-13.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0020
Identyfikatory